Autizmus

Iné objatie

Iné objatie

Števko je dospelý mladý muž s autizmom. Jeho mamina Emília píše o veselých, ťažkých, ale aj poučných situáciách z ich spoločného života. Takto chce prispieť k rozširovaniu povedomia o autizme a o tom, čo všetko prináša do bežného života.
Život autistu z dediny Moja vlastná skúsenosť a skúška životom

Život autistu z dediny Moja vlastná skúsenosť a skúška životom

Aspergerov Syndróm - porucha, ktorú v roku 1944 definoval rakúsky pediater Hans Asperger. Ale význam tohto objavu bol uznaný až po jeho smrti v  roku 1980. Aspergeri bývajú často nedocenení, napriek tomu že túto diagnózu majú aj veľké mená. 
SPOSA BB a júnové aktivity

SPOSA BB a júnové aktivity

Vzdelávanie
Podporné a tvorivé skupiny
MDD v centre pre deti s viacnásobným postihnutím Nožička
Prezentácia o vesmíre v ŠZŠ na Ďumbierskej
Premietanie filmu o živote s autizmom „Tak ďaleko, tak blízko“

 

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017

Slová z pesničky od obdivuhodnej slovenskej speváčky Mariky Gombitovej, ktoré napadli moju známu, keď sme vymýšľali názov pre štvrtý ročník celoslovenského stretnutia rodín s  deťmi s autizmom, inými obdareniami a našich zdravých priateľov. 
Banská Bystrica v modrom šate

Banská Bystrica v modrom šate

V nedeľu 2.4.2017 sa o 20,00 hodine rozsvietili dominanty mesta Banská Bystrica. Hodinová veža, Barbakan a EBC.
Prečo práve modrá farba? 
Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

Pred dvomi rokmi sme boli na rekondično -rehabilitačnom pobyte pre rodiny s deťmi s autizmom v Terchovej (organizátor SPOSA BA) a tam som prvýkrát počula o dobrovoľníkoch, ktorí majú hendikep (autizmus a DMO), boli zo zahraničia. Plnohodnotne zapadli do zdravého tímu dobrovoľníkov, ktorí sa starali o program pre deti s autizmom a aj ich rodičov. 
Iný rozmer života

Iný rozmer života

Dnešný článok chcem napísať ako inšpiráciu pre rodičov, príbuzných a blízkych, ktorí zostali so svojimi blízkymi na opatrovateľskom príspevku. „Život je niekedy nespravodlivý“, ktosi povedal. 
Inkluzívne dobrovoľníctvo v SPOSA BB

Inkluzívne dobrovoľníctvo v SPOSA BB

Od novembra 2016 máme v našej organizácii dobrovoľníčky cez ÚPSVaR Dianku a Ľubku. Kancelária ožila a  návštevnosť z radov rodičov i inej verejnosti vzrástla. Dievčatá vyrábajú pre deti na požiadanie rodičov rôzne pomôcky do školy, ale aj na domáce použitie, komunikačné kartičky. 
Ako sa nám žije v Banskej Bystrici

Ako sa nám žije v Banskej Bystrici

Druhého decembra sa uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom o podmienkach života občanov so ZP v meste BB. 
Na pracovné stretnutie, ktoré sa začalo o 10,00 hodine v priestore komunitného centra KOMUCE, na Robotníckej ulici 12 v Banskej Bystrici, prišli poslankyne NRSR Viera Dubačová a Silvia Shahzad . 
Niečo končí, nové príde

Niečo končí, nové príde

Je december posledný mesiac v  roku. Odkrajuje posledné dni z  koláča, ktorý chutil niekedy sladko, inokedy horko. Spoločne s rodičmi zo SPOSA BB a našimi priateľmi sa nám podarili krásne akcie a nebolo ich málo. 
Podporná svojpomocná skupina „Od seba k dieťaťu“

Podporná svojpomocná skupina „Od seba k dieťaťu“

V novembri presnejšie 4.11. sme začali s podpornou skupinou pre rodičov detí s autizmom, dospelých ľudí s autizmom a  príbuzných. Stretli sme sa večer v piatok, celé centrum bolo prázdne a  tak nám umožnilo v pokoji hodinu a pol hovoriť o veciach, ktoré ostali tam, kde odzneli.


 
Informácia o výskume u detí a dospelých s autizmom

Informácia o výskume u detí a dospelých s autizmom

Milí priatelia, rodičia a zákonní zástupcovia detí s autizmom! Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu a účasť na klinickej štúdii, ktorú realizuje Ústav fyziológie, Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed) a Psychiatrická klinika JLF UK v Martine. 
Ako sa naučiť niečo nové alebo septembrové malé zázraky

Ako sa naučiť niečo nové alebo septembrové malé zázraky

Každému, kto sleduje svet prírody určite neunikne tak úžasná vec, ako je pavúčia sieť. Dnes sa všade hovorí o  sieťovaní. Sieť je najkrehkejšia a  pritom najsilnejšia a  najdômyselnejšia skladačka prírody. Starí dedinskí mastičkári ju používali na liečbu otvorených rán. Ak sa ľudia spájajú pri zmysluplných a záslužných veciach môžu vytvoriť sieť možností, ktoré vyliečia rany spoločnosti, ktoré si veľakrát ľahkovážnym prístupom k životu spôsobila. V SPOSA BB pracujeme s rodičmi na rôznych veciach.
Autizmus dospelých

Autizmus dospelých

Vždy ma zarazí, že sa hovorí o deťoch s autizmom, ale zabúda sa na  dospelých ľudí s  autizmom. Veľmi ma teší komunikácia s maminou dospelého mladého muža Števka, o  ktorom už bola zmienka v niektorom z predošlých čísel. Preto si dovolím prepísať jej osobné prežívanie autizmu a postrehy, ktoré píše v mailoch. 
Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

U nás si môžeze vybaviť bezplatnú konzultáciu ohľadom zdvíhacích zariadení, ktorými sa kompenzuje znížená schopnosť pohybu ŤZP osôb. 

 

     

Informácie o zdvíhacích zariadeniach pre ZŤP osoby a seniorov

verify

* Tento údaj je povinný