Zoznámte sa s nami

 Vydávame časopis INAK OBDARENÍ a vyrábame kompenzačné pomôcky pre osoby so zdravotným znevýhodnením. 

Sme pravideľními podporovateľmi Športových hier pacientov v Národnom rehabilitačnom centre na Kováčovej. 

 

  


 

Organizácie

Organizácie

Pomáhajú zavádzať nové štandardy v zdravotníctve! - Spoločnosť B. Braun Medical

Pomáhajú zavádzať nové štandardy v zdravotníctve! - Spoločnosť B. Braun Medical

B. Braun je významný a uznávaný partner profesionálov v oblasti zdravotníctva.