Keď tóny objímajú

Keď tóny objímajú
Naša spoločnosť si k telesne a mentálne postihnutým spoluobčanom ešte stále nenašla tú správnu cestu, čo sa ale postupom času, i keď malými krôčikmi postupne mení. Jedným z hlavných problémov v tejto oblasti je plnohodnotné začlenenie ľudí do života.
Často krát im z viacerých dôvodov nie je umožnený prístup do verejných priestorov, napríklad parkov, kaviarní, divadiel, čo im bráni nielen v rozvíjaní svojich duchovných potrieb, ale aj nadväzovaniu osobných kontaktov. I to je jeden z dôvodov, prečo majorita spoločnosti ich nedokáže chápať. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. januára 2013 v Levickej športovej hale slúžilo na jednej strane postihnutým občanom, no na strane druhej sa svojou otvorenosťou snažilo o budovanie mostu, o spájanie týchto ľudí so spoločnosťou ako takou. Nebolo primárne určené iba úzkemu okruhu postihnutých ľudí, ale bolo otvorené širokej verejnosti so zámerom lepšieho vzájomného spoznania sa a nadviazania kontaktov.

V čase od 15,00 hod. do 19,00 hod. bol pre všetkých pripravený bohatý program, kde si všetci účastníci mohli prísť na svoje. Benefičný koncert Objatie tónov sa vďaka všetkým účinkujúcim stal veľkým vzájomným objatím ľudí dobrej vôle a rozžiaril srdcia mladým i starým. Vďaka moderátorovi Lukášovi Latiňákovi sa podarilo z koncertu urobiť nielen koncert hudobných tónov, ale predovšetkým koncert úprimných sŕdc aj vďaka účinkujúcim Nele Pociszkovej, skupinám Gladiátor, maďarským The Doors a Memorial Band, ktorí svojimi vystúpeniami roztancovali celú halu a to bez nároku na honorár.
Keďže organizátori podujatia si dali vyššie ciele ako iba zabaviť, rovnocennou súčasťou vydareného koncertu boli aj workshopy ako napríklad Zumba tance, enkustika – maľovanie horúcim voskom, pletenie z pedigu, modelovanie z hliny, pletenie náramkov, výroba šperkov z drôtu, pletenie z papiera, ozdobovanie sadrových odliatkov. A to všetko dopĺňal obrovský nafukovací hrad, ktorého si tí najmenší do sýtosti užili.

Celý tento bohatý program pripravili: Občianske združenie Ostrov a Občianske združenie Milan Štefánik. Program bol primárne venovaný pre zdravotne a  mentálne postihnutým deťom zo zariadení domovov sociálnych služieb, detských domovov a  špeciálnych základných škôl, no vítaní boli všetci návštevníci. Bola to vítaná šanca pre všetkých ako sa spoznať, porozumieť si, nájsť k sebe tú správnu cestu.
Všetci sa na podujatí cítili veľmi dobre a boli smutní, že z ich pohľadu sa to skončilo tak skoro. Program sa síce skončil, ale bol to iba začiatok. Začiatok cesty, spoločnej cesty nás všetkých. Všetci sme si rovní, niet medzi nami žiadnych rozdielov a tento benefičný koncert to ukázal i tým, ktorí možno o tom až tak presvedčení neboli. Úspešné podujatie bolo dôkazom, že aj bariéry i tie v hlavách sa dajú búrať a na ich ruinách následne stavať mosty.

ing. Hraško Peter 

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný