„Môj projekt pre druhých” Pinf hry prebudili záujem o druhých

„Môj projekt pre druhých” Pinf hry prebudili záujem o druhých
Posledný februárový deň sa v Impulze, Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, zišlo vyše päťdesiat nadšených ľudí od 10 do 55 rokov s postihnutím a bez postihnutia, aby predstavili svoje myšlienky a nápady, ktorými pomôžu ľuďom, zvieratám a prírode. Ich silnou inšpiráciou bol Ondrej Vrábel, študent gymnázia v Senici, ktorý sa ako desaťročný šikovný programátor rozhodol vyvinúť počítačovú hru pre svoju kamarátku Dášku s detskou mozgovou obrnou.
Ondrej hru pomenoval tajomným slovíčkom z  detstva „PINF”, ktoré mu neskôr prinieslo významné ocenenia doma i vo svete. Dovtedy však dlhodobo rozvíjal svoj zámer, vytrvalo pracoval, aby jeho hra vniesla Dáške do života nielen spestrenie a zábavu, ale aj hravý tréning zručností pri počítaní, písaní, čítaní, nakupovaní, predstavivosti a práci s počítačom. Ondrej sa týmto skutkom stal najmladším nositeľom Krištáľového krídla za filantropiu a v projekte „Pinf hry ako impulz pre spojenie a  učenie“ rozšíril počty mladých filantropov takmer o takmer päťdesiatku. Počas šiestich mesiacov sa v Impulze stretávali pri PINF hrách deti a mladí ľudia z  rôznych škôl a prostredí sociálnych služieb. Na tento účel bol vytvorený príjemný priestor otvorenosti, rozhovorov, zábavy a poučenia s  interaktívnou tabuľou a  počítačmi. Deti z jednotlivých škôl chodili na stretnutia veľmi radi. Nevynechali žiadne z  plánovaných stretnutí. Postupne sa naučili výborne pracovať s interaktívnou tabuľou. Veľmi pekné bolo sledovať, ako si vzájomne pomáhali, ak sa niekomu nedarilo vyriešiť niektorú úlohu. Tí skúsenejší sa už po niekoľkých hodinách rozhodli, že si hry zahrajú na počítačoch. Ako inak, išlo im to výborne. Prirodzeným spôsobom sa nadväzovali kamarátstva a  vzájomná podpora. Podľa slov koordinátorky Bronislavy Romanovej proces zbližovania prebiehal prirodzene, bez prejavov nadradenosti, netrpezlivosti alebo odstupu. Naopak, deti a mladí ľudia začali časom uvažovať nad tým, ako by oni mohli niekomu pomôcť, alebo ako urobiť svet lepším.

Vyvrcholením projektu bol v Impulze spomínaný 28. február 2018, ktorý slávnostne uviedol Ondrej Vrábel. Stretli sa tu deti a mladí ľudia zo ZŠ Turnianska, Spojenej školy na Švabinského, Špeciálnej základnej školy Žehrianska, SZŠ & Gymnázia CENADA pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a klienti občianskeho združenia Impulz. O svojich projektoch rozprávali autori individuálne alebo v menších skupinách. Tému si vyberal každý sám, podľa svojich záujmov a pocitu. A tak boli témy veľmi rôznorodé, od pomoci svojim najbližším, susedom, cez snahu potešiť osamelých seniorov, deti v detských domovoch, až po starostlivosť o zvieratká v útulkoch. Nechýbali ani celosvetové témy týkajúce sa ochrany životného prostredia a prírody. Vzhľadom na silný, súčasný trend individualizmu, súťaže, zamerania na výkon vo výchove a vzdelávaní, ambíciou projektu bolo prebudiť u detí a mladých ľudí citlivosť voči potrebám druhých. Všetky projekty boli dôsledne pripravené a ich autori pozorne počúvali svojich kamarátov po celý čas (Projekty budú zverejnené na stránke združenia Impulz www.zpmp-impulz.sk).

Veľkým prekvapením bolo, že mnohí mladí filantropisvoje projekty už spustili. Žiaci špeciálnej a praktickej školy podrobne referovali ako vypomáhajú svojim blízkym s novými domácimi činnosťami, mladé gymnazistky o nacvičovaní programu pre seniorov a ako chodia venčiť psíkov do útulku. Ich spolužiaci už vedeli odprezentovať konkrétny výstup svojho projektu pre druhých, počítačovú hru o triedení odpadu, webstránku s alarmujúcimi informáciami o  znečisťovaní planéty a počítačový kvíz zameraný na ekovýchovu. Deti zo ZŠ Turnianska si pripravili projekt pomoci deťom v detskom domove, pomoc staršej pani susedke, alebo aj projekt ako pomôcť zlepšiť sa v komunikačných schopnostiach niektorých našich klientov. Tento deň bol dôkazom, akým silným pre mladých ľudí môže byť príbeh úprimného priateľstva ich súčasníkov, v ktorom silnejší pomáha slabšiemu. Aké je dôležité, aby sa deti v  rodinách, na školách a  vo voľnom čase viedli k otvorenosti, všímavosti a aktívnej podpore svojmu okoliu. Po svojej osobnej skúsenosti sa myšlienku „Môj projekt pre druhých” rozhodla adoptovať a  naďalej v ňom pokračovať Elena Bakošová, ktorá učí deti so všeobecným intelektovým nadaním. Impulz zostáva otvoreným priestorom, v ktorom sú všetci vítaní. Osobný kontakt, spoločné zážitky, dávanie, ktoré nerozlišuje darcu a obdarovaného, je to čo všetci tak potrebujeme.

Projekt „Pinf hry ako impulz pre spojenie a učenie“ ZPMP v Petržalke podporila Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom.

Článok pripravila RNDr. Eva Fiedlerová

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný