Operné gala pre krehkú bojovníčku

Operné gala pre krehkú bojovníčku
Môžete rozprávať čo chcete a akokoľvek sväto a pekne, ale ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie. Don Anton Srholec SDB
Už v samotnom našom bytí je zakódovaný vzťah k  druhým. Od narodenia sme na nich odkázaní a bez nich nemôžeme existovať. Táto starostlivosť a dôvera sa potom stávajú základom pre pomoc druhým. Náš život by sa mal odvíjať v solidarite a spätosti s druhými ľuďmi. Goethe raz vyslovil hlbokú myšlienku: „Iba všetci ľudia pospolu žijú svoju ľudskosť.“ Tento jeho výrok poukazuje na zásadnú spätosť všetkých ľudí. Je potrebné si uvedomiť, že k samotnej podstate človeka patrí, že nesmie zatvárať oči pred potrebami a pomocou druhým, ale je treba zasiahnuť, ak vidíme, že sa niekto v našom okolí ocitol v núdzi. Síce nie je v našich silách pomôcť každému, kto však zatvára oči pred druhými, nikdy nenájde svoj vnútorný pokoj, pretože koná proti svojmu bytiu. Našou vnútornou povinnosťou je pomáhať jeden druhému a ak to nerobíme, konáme voči vlastnému svedomiu.

Nesmieme žiť popri ľuďoch, ale naopak, žiť jeden pre druhého. Toto sú základné nosné myšlienky, ktoré viedli k  založeniu Operného gala v Kežmarku. Jeho organizátori cítili potrebu začať pomáhať, pretože neboli ochotní sa vyrovnať so stavom, aký v našej spoločnosti dlhodobo panuje. A keďže ľudskosť, pokora, empatia patria medzi najvyššie ľudské cnosti, snažili sa vytvoriť podujatie, ktoré by na jednej strane pomáhalo a zároveň pohladilo dušu niečím krásnym a láskavo očarujúcim. Operným gala sa im túto myšlienku podarilo jedinečným spôsobom naplniť, pretože opera, operný spev, to je ako prechádzka ružovým sadom z Alenkinej ríše divov.

Tento rok bol jubilejný 5. ročník, ktorý na rozdiel on minulých, ktoré boli venované rôznym združeniam, tentoraz sa ho organizátori rozhodli venovať krehkej bojovníčke Vierke Hriňákovej z Tvarožnej s diagnózou infaltilná spinálna artrofia I. stupňa. Kvôli tejto diagnóze Vierka nutne potrebuje pravidelné rehabilitácie i kúpeľnú liečbu, pretože inak dochádza k zhoršeniu jej zdravotného stavu. Bohužiaľ však zdravotné poisťovne tieto pobyty preplácajú iba do 18 rokov, potom už nie. A keďže pobyty sú finančne enormne drahé, Vierka si ich nemôže dovoliť. Tohtoročné Operné gala sa uskutočnilo podvečer o 17,00 hod, v drevenom evanjelickom kostolíku v Kežmarku. Podujatie svojim príhovorom otvoril zborový farár, pán Roman Porubän a potom dve hodiny zneli krásne operné árie a diela európskych velikánov aj slovenských skladateľov B. Urbanca, M. Schneidera-Trnavského a E. Suchoňa, v podaní svetoznámych umelcov Richard Švedu, rodáka zo Svidníka, ktorý je v súčasnosti sólistom Deutsche oper am Rhein v Düsseldorfe, jeho manželky Zuzany, mezzosopranistky, ktorá spieva na viacerých popredných scénach, pochádza z Popradu-Matejovie a sopranistky Slávky Zámečníkovej, študentky Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne a členky Operného štúdia v Berlínskej Staatsoper Unter den Linden. Umelci vystúpili s klavírnym sprievodom korepetítorky Opery Štátneho divadla v Košiciach Júlie Grejtákovej. Záštitu podujatím tento raz prevzala svetoznáma operná diva Edita Gruberová. Vďaka svetoznámym umelcom a ich úžasným umeleckým výkonom v nádhernom prostredí evanjelického kostolíka prežilo veľmi vnímavé publikum neopakovateľný a nezabudnuteľný zážitok, ktorý odmenili dlhotrvajúcim standing ovation. Podujatie ukončil svojim príhovorom pán Ľudovít Vongrej, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, ktorý sa umelcom i návštevníkom poďakoval za krásny večer naplnený pokorou, láskou k blížnemu i empatiou. Ako povedal: „Naše podujatie je prioritne o koncerte a benefícia mu dá dôstojnú ľudskú tvár.“

Vďaka ľuďom, ktorí do posledného miesta zaplnili kostolík a  šľachetným umelcom, lebo umelci sú citlivé duše a  tým, vystúpili bez nároku na honorár, čím prejavili svoju láskavú veľkorysosť, sa podarilo pre Vierku vyzbierať krásnych 3000,-€, vďaka ktorým môže absolvovať tak prepotrebnú kúpeľno – rehabilitačný pobyt.

Naša spoločnosť čoraz viac síce prepadá do osídiel individualizmu, kde sa má každý starať iba sám o seba a ľahostajnosti Toto podujatie je však dokladom toho, že Slovensko nie je žiadna čierna diera. Že ľudia sú ochotní si navzájom pomáhať, pretože to tak vnútorne cítia a pomoc blížnemu ich napĺňa i obohacuje duchovne, čím nielenže pomáhajú druhým, ale aj sami sebe, budujúc si svoje vnútorné šťastie, t.j. dobrý vzťah k  svojmu daimonovi, vnútornému sprievodcovi duše, ktoré nosíme v sebe. Operné gala bolo, je i bude podujatím o vďačnosti, čo je najdôležitejší ľudský postoj. Concordiou, t.j. svornosťou medzi ľuďmi a súzvukom sŕdc, dodávajúc životu nádhernú príchuť. Milujme preto blížneho svojho a pomáhajme si pomáhať.

Ing. Hraško Peter
Fotografie: ©Zdenko Hanout

 

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný