Veľká noc v Maríne 2018

Veľká noc v Maríne 2018
Streda 28. marca v špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný