Adventný benefičný koncert Svetlo pre nádej

Adventný benefičný koncert Svetlo pre nádej
Príjemným zastavením v predvianočnom období bol adventný benefičný koncert, ktorý naše občianske združenie Svetielko nádeje zorganizovalo v nedeľu, 11. decembra 2016. Vďaka ústretovosti Farnosti Banská Bystrica sme opäť po roku koncert mohli zorganizovať v Katedrále sv. Františka Xaverského. Na  príprave sa podieľali žiaci a  učitelia Základnej umeleckej školy v Novej Bani. 

Myšlienku pomôcť svojím umením Svetielku nádeje, ktoré pracuje pre onkologicky choré deti a ich rodiny, podporili s veľkým úsilím. Do  nácvikov sa pod vedením svojich pedagógov pustili hudobníci aj speváci, ruku k dielu pridali aj žiaci výtvarného odboru, ktorí pripravovali ručne maľované svietniky a  vyzdobili nimi Katedrálu v deň koncertu s príznačným názvom Svetlo pre nádej. Hlavný účinkujúci - detský spevácky zbor Voce Eufonico pod vedením dirigentky Mgr. art. Margaréty Žňavovej vznikol pri ZUŠ Nová Baňa v septembri 2012 na podnet súčasnej riaditeľky ZUŠ Mgr. Marty Urdovej. Postupne sa rozrastal kvalitatívne i do počtu speváčok, ktorých je v súčasnosti viac ako tridsať. Počas svojej krátkej existencie zbor získal niekoľko pekných celoslovenských úspechov - víťazstvo na súťaži Mládež spieva 2015 a v tomto roku strieborné pásmo na medzinárodnej súťaži Bratislavský zborový festival. V Banskej Bystrici od prvých chvíľ zbor zaujal, potešil a nadchol preplnenú Katedrálu. Ľubozvučné hlasy dievčat si pod vedením svojej charizmatickej dirigentky, banskobystrickej rodáčky, získali srdcia poslucháčov a pohladili ich krásnymi melódiami.

Výnimočnú atmosféru koncertu dotvorili aj krásne vystúpenia ďalších účinkujúcich - Marek Kocian (husle), Karin Vozárová, Zuzana Majsniarová a Mgr Martina Beťková (flauta), Mgr. Dagmar Valková (klavír), Filip Urda (kachon), Ľubomír Gašpar (kontrabas). Sóla zaspievali Viktória Medveďová, Sára Laktišová a Margaréta Žňavová. Už tradične na našom koncerte nechýba hosť. Tento rok sme oslovili mladého Banskobystričana, talentovaného gitaristu Dávida Bíleka, študenta štvrtého ročníka Konzervatória J. L. Bellu. Od prvej chvíle sa nadchol pre myšlienku podporiť Svetielko nádeje svojím umením a  prijal ponuku účinkovať na  našom benefičnom koncerte. Dávid sa do povedomia verejnosti dostal úspešným účinkovaním v súťaži Česko-Slovensko má talent v roku 2013. Odvtedy má za sebou viacero úspechov a dnes je už dvojnásobným laureátom Slovenska v hre na  gitaru. V našom programe ponúkol poslucháčom niekoľko svetoznámych skladieb, ale zahral aj svoje vlastné. V záverečnom vystúpení sa spojili všetky nástroje a ľubozvučné hlasy v skladbe You raise me up. Prekrásny záver zdvihol divákov z lavíc a potleskom postojačky vyjadrili svoje uznanie našim účinkujúcim. Slovami vďaky za nádherný umelecký zážitok sme sa na záver lúčili so všetkými účinkujúcimi.


Naše poďakovanie patrilo aj publiku, ktoré prijalo pozvanie na  koncert Svetielka nádeje v hojnom počte. Mnohí nás pri vstupe podporili dobrovoľným príspevkom, na ktorom sa vyzbieralo 702, 23 eur. Za všetky príspevky aj touto cestou ďakujeme. Poďakovaním pre všetkých boli krásne medovníčky, ktoré vyrobili šikovné ruky Anny Kvasnovej a Silvie Kňazovičovej. Mali tvar srdiečka, pretože so srdcom na dlani sme pripravovali koncert pre všetkých priateľov Svetielka nádeje. Nie je veľa príležitostí, keď im môžeme takto priamo a nahlas vysloviť naše poďakovanie za podporu a spoluprácu, a práve koncert bol tou príležitosťou, kedy sme to radi urobili.
Rozchádzali sme sa so želaním, aby pokoj, pokora a ľudské porozumenie napomáhali robiť náš život plnohodnotný a šťastný. Vtedy budeme mať všetci dosť síl a odvahy pomáhať tým, ktorí to práve potrebujú.

Vanda Prandorfyová, Svetielko nádeje

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný