Sociálna poisťovňa

Kto môže byť poistencom štátu

Kto môže byť poistencom štátu

Za určité skupiny fyzických osôb – MATKA alebo OSOBA STARAJÚCA SA O  DIEŤA, POBERATEĽ OPATROVATEĽSKÉHO PRÍSPEVKU, OSOBNÝ ASISTENT osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – štát po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok platí poistné na dôchodkové poistenie. Sú to POISTENCI ŠTÁTU. 
Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti

Keď sa môjmu ŤZP synovi Dodovi blížila 18-tka, vedeli sme, že sa začne kolotoč vybavovania kvôli invalidnému dôchodku. Je vozíčkar (DMO, kvadruparéza všetkých 4 končatín). Najprv sme navštívili Posudkové oddelenie v  mieste bydliska, kde sme zisťovali, čo treba doložiť na  posúdenie jeho zdravotného stavu. Dostali sme tlačivo tzv. 400-vku a  začal sa kolotoč vyšetrení, ktoré boli potrebné k vyplneniu tohto tlačiva. Ortopedické, očné, neurologické vyšetrenie. 
Platenie poistného

Platenie poistného

Aké poistné štát platí za poistencov štátu a v akej výške. Štát platí za fyzickú osobu poistné: 
• na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 4% príslušnej DSS), 
• na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu, 
• do rezervného fondu solidarity 2% z vymeriavacieho základu. 
Môžem sa evidovať na úrade práce ak som poberateľom invalidného dôchodku?

Môžem sa evidovať na úrade práce ak som poberateľom invalidného dôchodku?

Ak ste uznaný za invalidného občana a zdravotný stav Vám umožňuje pracovať, chcete pracovať a hľadáte si vhodné zamestnanie, môžete osobne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého pobytu. 
Invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok

Sociálna poisťovňa v posledných mesiacoch riešila viacero sťažností od žiadateľov. Ak trpia viacerými ochoreniami, myslia si, že im body za tieto ochorenia zrátajú a tým aj zvýšia invalidný dôchodok. Zákon však takýto postup neumožňuje. Na Slovensku poberá invalidný dôchodok vyše 227-tisíc ľudí. Za invalidného sa človek považuje vtedy, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (ak trvá dlhšie ako rok) pokles schopnosti pracovať o viac ako 40%.

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti. (vlastná skúsenosť):

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti. (vlastná skúsenosť):

Keď sa môjmu ŤZP synovi Dodovi blížila 18 tka vedeli sme, že sa začne kolotoč vybavovania kvôli invalidnému dôchodku. Je vozíčkar (DMO, kvadruparéza všetkých 4 končatín). Najprv sme navštívili Posudkové oddelenie v mieste bydliska kde sme zisťovali čo treba doložiť na posúdenie jeho zdravotného stavu. Dostali sme tlačivo tzv.400 ku a začal sa kolotoč vyšetrení, ktoré boli potrebné k vyplneniu tohto tlačiva.

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zariadenie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný