Zdravotná poisťovňa

Článok na zamyslenie pre lekárov

Článok na zamyslenie pre lekárov

Tento článok by som rada adresovala lekárom a ľudom, ktorí nemajú pochopenie pre zdravotne ťažko postihnuté detičky. Som matkou dvoch postihnutých synov Tomáška a Janka. Tomáško má 17 rokov a Janko mal vo februári 15 rokov. Od malička chodíme s chlapcami po rôznych vyšetreniach... Stretli sme sa a stále sa stretávame s veľmi príjemnými lekármi, ktorí chlapcov vyšetrujú láskavým spôsobom. Uvedomujú si, že život sa s nimi od malička nemazná, a preto sa snažia pristupovať k nim s láskou. 
Kto môže požiadať o elektrický vozík

Kto môže požiadať o elektrický vozík

1) Vozík elektrický určený prevažne pre interiér je indikovaný pri chorobnom stave a  pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu a súčasné závažné postihnutie horných končatín mu neumožňuje ovládanie mechanického vozíka, a to ani mechanizmom pre ovládanie vozíka jednou rukou. 
Platenie za služby súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Platenie za služby súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Kto platí a kto nie a za čo...
Platenie za dopravu sanitkou

Za 1 kilometer prepravy sanitkou platíte 0,07€.

 
Ako vybaviť pomôcky, ktoré hradí zdravotná poisťovňa

Ako vybaviť pomôcky, ktoré hradí zdravotná poisťovňa

V prvom rade, si musíte premyslieť, aké pomôcky potrebujete.
Môžete si dať predpísať napríklad kočík, vozík, posteľ, zdvihák, toaletnú stoličku,... 
​Treba ísť k obvodnému lekárovi vypýtať si výmenný lístok, aby ste mohli navštíviť rehabilitačného lekára.
Ten vám predpíše pomôcky, ktoré ste si vybrali, prípadne by vám mal poradiť, na čo všetko máte nárok. 
Viete, ako musíte postupovať, ak si chcete vybaviť kúpeľný poukaz a liečiť sa v slovenských kúpeľoch?

Viete, ako musíte postupovať, ak si chcete vybaviť kúpeľný poukaz a liečiť sa v slovenských kúpeľoch?

Kúpeľná starostlivosť, nadväzujúca na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť, sa schvaľuje podľa zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Na základe zdravotného stavu poistenca ju navrhuje ošetrujúci (odborný) lekár, ktorý vyplní tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť.
K návrhu priloží všetky potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania. 

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zariadenie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný