Prvé číslo časopisu INAK OBDARENÍ vyšlo v decembri 2013.

 

 


Výrobca zdvíhacích zariadení a pomôcok,
spig@spig.sk, inakobdareni@gmail.com

Konateľka firmy Monika Ponická, t.č. 0903221795
Bezplatná linka 0800 105 707

 

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný