Autizmus

O rok starší a múdrejší

O rok starší a múdrejší

Rok 2017 sa nám „pomaly“ končí, hoci sa mi zdá, že prešiel neskutočne rýchlo. Aktivity, ktoré robíme s rodičmi v SPOSA BB sa posunuli novými smermi. Naučili sme sa spoločne mnoho. Autizmus sa často zobrazuje ako ľadovec v oceáne. 
Terchová 2017

Terchová 2017

Po devätnásty raz pripravila SPOSA Bratislava pre rodiny s osobami s autizmom úžasný rekondično- rehabilitačný tábor. Konal sa na prelome júla a augusta, v malebnom prostredí zakliesnenom medzi Terchovskými kopcami, bez signálu a iných civilizačných ruchov, zabezpečujúc úplný oddych a duševný relax. 
Aktivity SPOSA BB júl a august 2017

Aktivity SPOSA BB júl a august 2017

Prečo píšem v skratke o týchto aktivitách?
Všetky slúžia na aktívnu integráciu a opačnú integráciu. Rodičia s deťmi s autizmom, svojimi aktivitami (tvorivé dielne) a pri iných aktivitách (tanec, fúkanie bublín) prinášajú živú osvetu o autizme a s deťmi sa učia zvládať pre ne neštandardné situácie. Nie vždy je to ľahké, ale naše maminy sú dôkazom, že sa to dá.
Iné objatie

Iné objatie

Števko je dospelý mladý muž s autizmom. Jeho mamina Emília píše o veselých, ťažkých, ale aj poučných situáciách z ich spoločného života. Takto chce prispieť k rozširovaniu povedomia o autizme a o tom, čo všetko prináša do bežného života.
Život autistu z dediny Moja vlastná skúsenosť a skúška životom

Život autistu z dediny Moja vlastná skúsenosť a skúška životom

Aspergerov Syndróm - porucha, ktorú v roku 1944 definoval rakúsky pediater Hans Asperger. Ale význam tohto objavu bol uznaný až po jeho smrti v  roku 1980. Aspergeri bývajú často nedocenení, napriek tomu že túto diagnózu majú aj veľké mená. 
SPOSA BB a júnové aktivity

SPOSA BB a júnové aktivity

Vzdelávanie
Podporné a tvorivé skupiny
MDD v centre pre deti s viacnásobným postihnutím Nožička
Prezentácia o vesmíre v ŠZŠ na Ďumbierskej
Premietanie filmu o živote s autizmom „Tak ďaleko, tak blízko“

 

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017

Slová z pesničky od obdivuhodnej slovenskej speváčky Mariky Gombitovej, ktoré napadli moju známu, keď sme vymýšľali názov pre štvrtý ročník celoslovenského stretnutia rodín s  deťmi s autizmom, inými obdareniami a našich zdravých priateľov. 
Banská Bystrica v modrom šate

Banská Bystrica v modrom šate

V nedeľu 2.4.2017 sa o 20,00 hodine rozsvietili dominanty mesta Banská Bystrica. Hodinová veža, Barbakan a EBC.
Prečo práve modrá farba? 
Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

Pred dvomi rokmi sme boli na rekondično -rehabilitačnom pobyte pre rodiny s deťmi s autizmom v Terchovej (organizátor SPOSA BA) a tam som prvýkrát počula o dobrovoľníkoch, ktorí majú hendikep (autizmus a DMO), boli zo zahraničia. Plnohodnotne zapadli do zdravého tímu dobrovoľníkov, ktorí sa starali o program pre deti s autizmom a aj ich rodičov. 
Iný rozmer života

Iný rozmer života

Dnešný článok chcem napísať ako inšpiráciu pre rodičov, príbuzných a blízkych, ktorí zostali so svojimi blízkymi na opatrovateľskom príspevku. „Život je niekedy nespravodlivý“, ktosi povedal. 
Inkluzívne dobrovoľníctvo v SPOSA BB

Inkluzívne dobrovoľníctvo v SPOSA BB

Od novembra 2016 máme v našej organizácii dobrovoľníčky cez ÚPSVaR Dianku a Ľubku. Kancelária ožila a  návštevnosť z radov rodičov i inej verejnosti vzrástla. Dievčatá vyrábajú pre deti na požiadanie rodičov rôzne pomôcky do školy, ale aj na domáce použitie, komunikačné kartičky. 
Ako sa nám žije v Banskej Bystrici

Ako sa nám žije v Banskej Bystrici

Druhého decembra sa uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom o podmienkach života občanov so ZP v meste BB. 
Na pracovné stretnutie, ktoré sa začalo o 10,00 hodine v priestore komunitného centra KOMUCE, na Robotníckej ulici 12 v Banskej Bystrici, prišli poslankyne NRSR Viera Dubačová a Silvia Shahzad . 
Niečo končí, nové príde

Niečo končí, nové príde

Je december posledný mesiac v  roku. Odkrajuje posledné dni z  koláča, ktorý chutil niekedy sladko, inokedy horko. Spoločne s rodičmi zo SPOSA BB a našimi priateľmi sa nám podarili krásne akcie a nebolo ich málo. 
Podporná svojpomocná skupina „Od seba k dieťaťu“

Podporná svojpomocná skupina „Od seba k dieťaťu“

V novembri presnejšie 4.11. sme začali s podpornou skupinou pre rodičov detí s autizmom, dospelých ľudí s autizmom a  príbuzných. Stretli sme sa večer v piatok, celé centrum bolo prázdne a  tak nám umožnilo v pokoji hodinu a pol hovoriť o veciach, ktoré ostali tam, kde odzneli.


 
Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

U nás si môžeze vybaviť bezplatnú konzultáciu ohľadom zdvíhacích zariadení, ktorými sa kompenzuje znížená schopnosť pohybu ŤZP osôb. 


 

verify

* Tento údaj je povinný