Pomoc pre Inak Obdarených

Pohybom k životu

Pohybom k životu

Pod týmto názvom SPOSA BB realizuje projekt podporený nadáciou KIA SlOVAKIA. Poslaním a naplnením projektu je podporiť aktivity už existujúcej „ŠTVRTKOVEJ KlUBOVNE“, ktorú pravidelne realizujeme pre menšie i väčšie deti s autizmom. Spomínaná klubovňa pomáha mladým zlepšovať sociálne vzťahy, zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti, učiť a zdokonaľovať sa v rôznych zručnostiach.

Výpomoc so srdcom

Výpomoc so srdcom

Spoločnosť PROFESIA spolupracuje s Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným znevýhodnením (ďalej IPR) od roku 2018 v rámci programu Výpomoc so srdcom.

Vzťahy

Vzťahy

Dnes chcem týmto príspevkom poďakovať koučke Katke, ktorá každý utorok našim mladým ľuďom so znevýhodnením odhaľuje život v kontextoch, ktoré ich škola nenaučila.

Sposa BB -  Zápisník dobrovoľníka

Sposa BB - Zápisník dobrovoľníka

 O tom nad čím dobrovoľníci premýšľajú.

Rekapitulácia roku 2022 v Sposa BB

Rekapitulácia roku 2022 v Sposa BB

Predošlý rok 2022 nebol jednoduchý pre nikoho z nás, ani pre samotný svet. Aj napriek všetkému čo sa dialo a čo sa ešte stále deje, pripomínam pár momentov zo života našej SPOSy, ktoré hovoria o tom, že pre nás to bol súčasne rok plný nových príležitostí a dobrých skutkov, ktoré treba oceniť.
Je dnešná mládež len anomália alebo trend?

Je dnešná mládež len anomália alebo trend?

Situácia, ktorá sa odohrala nedávno na strednej škole, rozšírila vo mne pesimizmus, ale zároveň aj hnev na súčasné elity, lebo atmosféra v spoločnosti by sa možno dala upokojiť veľmi rýchlo.
Vďačnosť

Vďačnosť

Posledný týždeň mám mnoho stretnutí s ľuďmi, s ktorými sú spojené začiatky mo jej práce na poli autizmu. Odkedy sa pohy bujem v tejto oblasti, stále viac sa presvied čam, že je to jadro všetkých možných porúch správania, ktoré sú okolo nás. Svet vytvoril poruchové bytosti. Svet? Svet bez ľudí by sa zaobišiel, prírode by sa bez nás ľahšie žilo. To nie svet, ale my. Bytosti, ktoré sú schopné použiť minimum svojej mozgovej kapacity a napriek tomu sa cítime pánmi tvorstva. Máme svoje know how na všetko.
Nadácia dobrý skutek

Nadácia dobrý skutek

Neviete si rady ako uhradiť finančne nákladnú rehabilitáciu alebo dôležitú pomôcku, ktorú Vám zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť. Ak ste ešte nepočuli o českom spolku Dobrý skutek, tak čítajte ďalej. V tomto článku sa dozviete, aké sú podmienky a čo potrebujete na získanie finančného daru od spolku Dobrý skutek.
Veľké srdcia - veľké gestá

Veľké srdcia - veľké gestá

Byť súčasťou nezištnej pomoci druhému a dať mu kúsok zo seba, je ten najkrajší pocit. Ďakujeme pani vychovávateľkám a žiakom zo Základnej školy v Budatíne v Žiline za prekrásne náramky, ktoré vytvorili v ŠKD na tvorivých dielňach.
Anjeli spojili srdcia pre vianočný zázrak deťom a rodinám v núdzi

Anjeli spojili srdcia pre vianočný zázrak deťom a rodinám v núdzi

Vo štvrtok 13.10.2022 Nadácia Anjelské Krídla a Art Štúdio Z zorgani- zovala CHARITATÍVNU VÝSTAVU hand made výrobkov. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci nezištne darovalo vianočné ozdoby, hračky a obrazy od remeselníkov z Kysúc.
Krst knihy Mozaika Života

Krst knihy Mozaika Života

Krst knihy MOZAIKA ŽIVOTA, ktorý sa konal v Dome odborov v Žiline 7.10.2022, bol pre mňa plný emócii, radosti, šťastia a neskutočnej lásky.
Závislosti

Závislosti

Poslednú dobu mi toto slovo často kríži ces tu. Raz sme boli na Prednej Hore, pozvala ma tam pani Bálintová z Okresného úradu, téma bola o závislostiach. Výborným prednášajú cim tam bol Dr. Vladimír Stanislav. Vyzval nás na priamu komunikáciu, ak nás niečo zaujme. Veľa vecí ma tam zaujalo.
Klubovňa pre deti s PAS a inými zdravotnými znevýhodneniami

Klubovňa pre deti s PAS a inými zdravotnými znevýhodneniami

V školách ich „nechcú“, nevedia s nimi pracovať. Ich snaha o začlenenie do bežného kolektívu často končí tak, že trpia oni, aj deti bežnej intaktnej populácie. Školský systém nie je prispôsobený na to, aby im vyhovoval.
Komplexná rehabilitácia v Inštitúte pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave

Komplexná rehabilitácia v Inštitúte pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave

Pod pojmom komplexná rehabilitácia rozumieme súbor aktivít a intervencií výchovného, sociálneho, pracovného a medicínskeho charakteru zacielených na zlepšenie psychického, sociálneho, edu kačného a zdravotného stavu klienta so zdravotným postihnutím.
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk