Sú medzi nami vzácni ľudia, ktorí veľmi radi pomôžu svojimi odbornými skúsenosťami a radami.
Ak máte akékoľvek otázky, pýtajte sa, napíšte alebo im zavolajte.

 

Ľudmila Gričová, riaditeľka a sociálna poradkyňa v Centre samostatného života
Kontakt: Tehelná 26, 83103 Bratislava
T.č. 0244451923  
e mail: csz@csz.sk
web: www.csz.sk


Mgr. Zuzana Erbertováklinický logopéd
Ambulancia klinickej logopédie, Malinovského 2, Brezno
Kontakt: 0908 942 064 (večer od 18 hod).

 

Mgr. Katka Miklová, špeciálny pedagóg 
- aktuálne sa venujem sa deťom s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím
- moja doterajšia prax sa viaže k deťom so špecifickými poruchami učenia a poruchami správania / dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia,      ADHD,ADD/
Kontakt: 0903712447 (večer od 18 hod).
infoprevas@centrum.sk