Špeciálne školy

Október - mesiac úcty k starším a projekt Hravo a zdravo...

Október - mesiac úcty k starším a projekt Hravo a zdravo...

Materská škola pre deti s narušenou ko munikačnou schopnosťou Brezolupy už plní Tesco projekt... po úspešnom vhadzo vaní žetónov v Tescu sme vyhrali eurá na plnenie cieľov Hravo a zdravo - aj my to zvládneme.
Spojená škola v Piešťanoch

Spojená škola v Piešťanoch

Spojená škola v  Piešťanoch vznikla rozhodnutím MŠ SR a vydaním zriaďovacej listiny Krajským školským úradom k 1.1.2006 spojením škôl Špeciálna základná škola a Praktická škola so Základnou školou pri zdravotníckom zariadení Zelený strom.
Špeciálna materská škola vo Valaskej

Špeciálna materská škola vo Valaskej

„Úsmev dieťaťa je najkrajší dar. Máme to šťastie, že môže byť darom za našu prácu. Je krásne dostať ho každý deň.“
Prirodzené začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením je dôležité

Prirodzené začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením je dôležité

V spoločnosti často rezonuje problematika integrácie detí so znevýhodnením. Rozhodovanie o umiestnení telesne, respektíve zdravotne znevýhodneného dieťaťa do  školy býva zložité. Nebudeme dieťa dehonestovať? Neuberieme mu šancu na život v „normálnom“ kolektíve?
Praktická škola v Novom Meste nad Váhom

Praktická škola v Novom Meste nad Váhom

„Niekedy je umenie milovať to, čo je múdre a krásne, ale prijať a pomáhať tým, ktorí týmto nie sú obdarení, to vyžaduje ozajstnú zrelosť ducha.“
Spojená škola vo Vrbovom

Spojená škola vo Vrbovom

Vrbové je mesto ležiace pri Piešťanoch. Hoci patrí medzi malé mestá, históriu má veľmi bohatú. Veď kto by z nás nepoznal slávneho rodáka z Vrbového Mórica Beňovského? Asi každý z nás už o ňom počul. Hoci prázdniny už začali a školáci na školu iste nemyslia, v rozhovore sa vrátime späť do školy. Dnes Vám chcem predstaviť Spojenú školu na Námestí sv. Cyrila a Metóda, ktorá si v roku 2015 pripomína 25. výročie svojho znovuzaloženia.
SPOJENÁ ŠKOLA - Špeciálna základná škola Ružomberok

SPOJENÁ ŠKOLA - Špeciálna základná škola Ružomberok

V  predchádzajúcich článkoch som písala o  deťoch, ktoré sú zaradené do  C variantu a s ktorými pracujem už 7 rokov. Teraz by som chcela predstaviť celú našu školu. Spojená škola na ulici Malé Tatry 3, v Ružomberku je obklopená stromami a krásnou prírodou ako v Tatrách. Škola obsahuje tri organizačné zložky – Špeciálnu základnú školu, Základnú školu s materskou školou pri zdravotníckom zariadení (pri detskej nemocnici), Základnú školu pri zdravotníckom zariadení (Národný endokrinologický ústav v Ľubochni). 
Škola bez bariér – Škola so srdcom – Škola do ktorej sa oplatí chodiť

Škola bez bariér – Škola so srdcom – Škola do ktorej sa oplatí chodiť

História školy
História školy siaha do  školského roku 1937/38, kedy niesla názov Zvláštna škola národná pre postihnuté deti vo veku školopovinnom v  Bratislave. Škola bola spojená s  ústavom a  mala troch pedagogických zamestnancov – riaditeľa a  dvoch učiteľov. Do budovy na Mokrohájskej ulici bola škola presťahovaná v školskom roku 1968/69 a stala sa súčasťou Ústavu sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež. Od roku 1992 začala škola využívať tzv. opačnú integráciu, teda začala prijímať aj intaktné/zdravé deti. 
Individuálne hodiny tanca v jedinečnej tanečnej škole

Individuálne hodiny tanca v jedinečnej tanečnej škole

Ak ste už absolvovali viacero tanečných kurzov  a stále máte nepríjemné pocity pred spoločenskými udalosťami, kedy  sa tancu nedá vyhnúť, je to celkom logické. Na kurze ste sa naučili tanečné zostavy, ktoré ovládali všetci účastníci kurzu a partnerky ich zatancovali, hoci ich partneri neviedli. Kolektívny pocit zvládnutia tanečného repertoáru, úspechu z predvedenej choreografie i výbornej nálady po vystúpení má svoje čaro a dlho ostáva v spomienkach.
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk