Oznamy a pozvánky

Fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista

Fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista

Erika Ďurisová

fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista, so 43-ročnou praxou, z toho 30 rokov v NRC Kováčová.
Batesova metóda a scenar terapia

Batesova metóda a scenar terapia

BATESOVA METÓDA - zlepšenie zraku prirodzenou cestou (konzultácie, semináre)
SCENAR TERAPIA - špeciálna elektroliečba v kombinácii s energetickou dekou 
Potrebujete pomoc pri opatrovaní členov Vašej rodiny?

Potrebujete pomoc pri opatrovaní členov Vašej rodiny?

OZ MARGARÉTKA ponúka:
- opatrovateľskú službu priamo v prostredí osoby, ktorá je odkázaná inej fyzickej osoby
- odbornú kvalifikovú pomoc a starostlivosť (základná starostlivosť o klienta, starostlivosť o domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad, sprievod,...)
Zdravie na tanieri

Zdravie na tanieri

Zamestnanci a  žiaci Odborného učilišťa internátneho vo Valaskej sa s  podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pustili v septembri do realizácie projektu, ktorý je orientovaný na propagáciu zdravého životného štýlu. Jeho ciele výstižne charakterizuje názov projektu „Žime zdravo“. 
R1 – centrum intenzívnej terapie

R1 – centrum intenzívnej terapie

 

Poskytuje rehabilitačné služby zamerané hlavne na deti s DMO a inými pohybovými problémami formou TheraSuit terapie alebo individuálnej rehabilitácie pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov. 

Terapie pre deti v Seredi

Terapie pre deti v Seredi

Ponúkame odborné terapie pre hendikepované detičky pod vedením fyzioterapeutičky a špeciálnej pedagogičky. 
Skenar terapie

Skenar terapie

Centrum regenerácie a prevencie chorôb v Rovinke 
pod vedením Dr. Niké Mozsnyák poskytuje nasledujúce terapie:

 

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zariadenie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný