Kluby

Klub Forresta Gumpa, n.o.

Klub Forresta Gumpa, n.o.

Naša organizácia vznikla v decembri 2011. Zakladateľkami sme dve mamičky, ktoré máme dieťa so zdravotným postihnutím, Lucia Ta- žiková a  Darina Pištejová. Našim cieľom bolo zlepšiť našim deťom, ale aj iným deťom s podobným osudom, podmienky pre ich rozvoj a trávenie voľného času. Celý rok 2012 sme hľadali vhodné priestory, v ktorých by sa mohla mládež a dospelí so zdravotným postihnutím stretávať a zmysluplnou činnosťou rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti.
Záver roka 2015 v našom klube PK TZPŠ DOLPHINS

Záver roka 2015 v našom klube PK TZPŠ DOLPHINS

1. Majstrovstvá SR hendikepovaných športovcov SPV, 10. ročník o „Pohár DELFÍNA pre TPŠ“
Už tradične sa koncom mesiaca október konali v Nových Zámkoch plavecké preteky 10.ročník o „Pohár DELFÍNA pre TPŠ“ a Majstrovstvá SR hendikepovaných športovcov SPV. Okrem klubov Harkány DSE z Maďarska sa pretekov zúčastnili plavci z  PK Humenné, ŠKpZP Košice, ŠKP Košice, OZ Usmej sa na  mňa Košice, Trenčianskeho plaveckého oddielu,
Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHlNS v Bratislave

Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHlNS v Bratislave

Trochu o nás 
Naším pôvodným domovským klubom bol najprv Športový klub IAMES Bratislava, ktorý bol založený v roku 1967. Hlavným zameraním klubu bolo športové horolezectvo. Rozvojom ekonomickej sebestačnosti sa športový klub rozrastal o  ďalšie športové a rekreačné odvetvia. Športový klub IAMES Bratislava sa ďalej rozvíjal a  rastom členskej základne boli športovci začlenení do oddielov: horolezeckého, zjazdového lyžovania, triatlonového oddielu, kulturistiky a  silového trojboja. 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk