My v médiách: 

Relácia Cesta so Simonou Strelcovou
Archív 24.9.2016 http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10222/106257#1

Výstava kompenzačných pomôcok v STV - SPIG 
Archív 26.9.2016 http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/106723#1341

Relácia Svetlo nádeje v rádiu Lumen
http://www.burko.sk/svetlo-nadeje-io.mp3