Anjelské krídla v žilinskej nemocnici

Anjelské krídla v žilinskej nemocnici
Žilinská nadácia „Anjelské krídla“ opäť pomáha. Tentokrát zobrala pod svoje krídla pacientov Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.


Oddeleniu urológie darovala 300 kusov katétrov a pripravuje ďalší projekt, ktorý by pred Vianocami potešil pacientov na všetkých oddeleniach nemocnice. Jednorazové katétre sú prioritne určené na samocievkovanie pacientov. Na urológii ich využijú aj na podávanie liekov do mechúra či ošetrenia po úrazoch. „Pacienti, ktorí sú odkázaní na cievkovanie, si katétre zavádzajú sami. Snažíme sa im v začiatkoch čo najviac pomôcť, naučiť ich katétre používať a  zabezpečiť komfort, aby nedochádzalo k  poškodeniu močovej rúry. Katétre, ktoré nám nadácia darovala, sú jednoduché a veľmi intuitívne, sú preto vynikajúce práve na zaúčanie pacientov na samocievkovanie,“ uviedol primár žilinskej urológie Roman Mráz.

Generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek prijal členov nadácie a počas rokovania im poďakoval a zároveň ocenil nasadenie, s ktorým sa pustili do ďalších plánov. „S nadáciou sme nadviazali spoluprácu už v minulosti, pomáhajú nám na našom detskom oddelení, preto som rád, že v partnerstve pokračujeme a nadácia nás podporila aj takýmto spôsobom. Vážime si ich záujem, ležia u  nás ťažko chorí pacienti, o ktorých sa v mnohých prípadoch nemá kto postarať, priniesť im nejaké ovocie či vitamíny, pred blížiacimi sa sviatkami preto pre nich plánujeme pripraviť malé balíčky,“ vyjadril sa generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek s tým, že ich obsah sa podujala zabezpečiť práve nadácia Anjelské krídla.
Každá takáto pomoc je podľa riaditeľa nemocnice vítaná.„Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili modernizačný dlh, ktorý nemocnica tlačí pred sebou. Nedokážeme však finančne pokryť všetky rekonštrukcie a nákupy hneď, preto sme vďační našim partnerom, ktorí nám pomáhajú posúvať sa rýchlejšie vpred,“ priblížil s  tým, že zmena je už viditeľná. „Maľujeme čakárne, ambulancie, izby, rekonštruujeme sociálne zariadenia a  modernizujeme prístrojové vybavenie. Naši zdravotníci absolvovali komunikačné školenia, aby sme zlepšili tiež prístup k pacientom a pokračujeme aj v  iných smeroch. Bohužiaľ, nedá sa všetko naraz, preto je potrebná i určitá trpezlivosť zo strany pacientov, no verím, že rozdiel už pociťujú,“ doplnil I. Stalmašek - generálny riaditeľ žilinskej nemocnice.

Nadácia „Anjelské krídla“

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný