Naučme sa zachrániť ľudský život a Valentínska kvapka krvi

Naučme sa zachrániť ľudský život a Valentínska kvapka krvi

21.2.2019 sme mali nádherný deň s detičkami z MŠ v Budatíne v Žiline. Deti sa učili poskytovať prvú pomoc.
Projekt „Evička nám ochorela“ je projektom SČK, ktorý Nadácia Anjelske krídla podporila. 
Alex z nadácie Anjelske krídla je členkou Slovenského červeného kríža v Žiline. Peťo a Jakub pôsobia v SČK v Žiline a robia úžasnú prácu.
Prioritou spolupráce nadácie a SČK Žilina sú aktivity smerujúce k vzdelávaniu detí a ľudí poskytovať prvú pomoc a vedieť reagovať pri rôznych situáciách, ktoré môžu zachrániť to najvzácnejšie Ľudský život


Valentínska kvapka krvi
Dňa 27.2.2019 sa uskutočnil mobilný odber krvi v TENNIS POINT ŽILINA v rámci kampane VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI, za prítomnosti NTS SR, SČK ŽILINA a NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA. Darcovia boli úžasní. Nadácia pripravuje študentskú kvapku krvi na október. Darovať krv je veľkým darom. ĎAKUJEME dermapoint.sk

NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA, www.nadaciaanjelskekridla.sk

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný