Navštívil nás Mirko Jaroš

Navštívil nás Mirko Jaroš
Siedmeho decembra do Centra pre deti s viacnásobným postihnutím OZ Nožička zavítal populárny a deťmi milovaný Miro Jaroš. Hneď ako otvoril dvere neunikol pozornosti malého Maťka, ktorý miluje chlapov, ktorí majú bradu. Celý čas pred jeho príchodom rozprával o veľkej slávnosti.

Postupne zavítali ďalšie detičky, ktoré s napätím očakávali jeho vystúpenie.
Každé svojim spôsobom zdieľalo pohybové hry a spev pesničiek. Zapojili sa aj rodičia a na malú chvíľku vypustili z hlavy problémy.

Dobrovoľníčky nachystali drobné pochutiny, ktoré dobre padli pod zúbok po milej zábave.Po odchode hlavného aktéra sa deti ešte zabávali medzi sebou a postupne poodchádzali domov. Nás dospelých, ktorí sme to pripravili, hrial pocit pri srdci, že aj naše iné detičky mali na malú chvíľu značkový deň. Sledovať radosť detí zrkadliacu sa v ich nevinných očkách, veselý spev a radosť zo života, tanec a pokriky, zážitok a potvrdenie, že naša tvrdá denná drina má zmysel, a že spoločnými silami robíme svet lepším. Ďakujeme Mirkovi Jarošovi a jeho kolegom za čas venovaný našim deťom, Jankovi Miškovičovi (Lions club BB) za foto, OZ Nožička, OZ BCF, OZ SPOSA BB za prípravu na akciu. Všetko potrebuje istú prípravu a každý z nás pridal ruku k  dielu. A keďže už je Nový rok 2017 prajem všetkým zúčastneným veľa dobra, lásky a požehnania, aby stále svojimi postojmi obohacovali tento svet i spoločnosť.

Mária Helexová

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný