Rodičia a ich deti s hendikepom...

Rodičia a ich deti s hendikepom...
O svoje deti s hendikepom sa starajú s  láskou, nevzdali sa ich pri narodení a nechcú ich umiestniť do ústavu, sociálneho zariadenia. Mamičky veľmi starostlivé, schopné a predsa majú strach zo starnutia.

Obávajú sa o svoje zdravie, uvažujú o  budúcnosti. V  mladosti prosili o  silu psychickú, a  v strednom veku prosia o silu fyzickú. Vekom síl ubúda, môžu sa pridružiť zdravotné problémy a oni sa musia predsa postarať o svoje deti. Sú to mamy detí rôzneho veku, rôznych diagnóz a problémov.
Každá žena má iné rodinné zázemie, iný názor..., no všetky majú spoločný „problém“. Dieťa inak obdarované.
Každá žije život podľa svojich možností a  schopností. Najlepšie ako vie. Neraz žijú v  existenčnej núdzi, hlavne, keď sa o  takéto deti starajú samé... Jednou z  nich je pani M. M. z  okresu Zlaté Moravce. Sama sa stará o dve deti, dcéra má Downov syndróm a syn Diabetes.
Nadácia Anjelské krídla rodine poskytla oblečenie, jedlo a drogériu. O dva mesiace neskôr sme im dopriali aj trošku oddychu. Dostali poukaz na wellness pobyt do Šport hotela na Donovaloch, kde sa riadne odreagovali, vykúpali, vyšantili. Nikdy pred tým na takomto pobyte neboli.
SME VEĽMI ŠŤASTNÍ, ŽE MAJÚ ÚSMEV NA TVÁRI.

Klaudia Antolová Dobrovoľník NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný