Batesova metóda a scenar terapia

Batesova metóda a scenar terapia
BATESOVA METÓDA - zlepšenie zraku prirodzenou cestou (konzultácie, semináre)
SCENAR TERAPIA - špeciálna elektroliečba v kombinácii s energetickou dekou 
Kontakt: Ing. Daniela Maťuchová Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
0907 88 55 01 
daniela.matuchova@gmail.com 
www.provitalis.sk

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zariadenie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný