Centrum Svetielko

Centrum Svetielko
Ponúka


 

 

 

 

  • TheraSuit rehabilitáciu
  • Bobath koncept
  • Posilňovacie cvičenia
  • Podporné terapie
  • Snoezelen terapiu
  • Viaczmyslovú stimuláciu
  • Opatrovateľskú službu
  • Sociálne poradenstvo
  • Arteterapiu
  • Biblioterapiu
Bratislava:
Vavilovova 20, Bratislava - Petržalka (na terase vedľa TPD - za knižnicou)
tel.: 0915 190 280
e-mail: svetielko.ba@gmail.com

Trenčín
Centrum Svetielko
Opatovská 47
911 01 Trenčín
tel.: 0940 833 195
e-mail: svetielko.tn@gmail.com

Prešov
Centrum Svetielko Prešov
Lomnícka 30
080 05 Prešov
tel.: 0949 875 500
e-mail: svetielko.po@gmail.com

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zariadenie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný