R1 – centrum intenzívnej terapie

R1 – centrum intenzívnej terapie

 

Poskytuje rehabilitačné služby zamerané hlavne na deti s DMO a inými pohybovými problémami formou TheraSuit terapie alebo individuálnej rehabilitácie pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov. Adresa:
Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica 

Informácie
tel.: 0905947997 

Email:  kvasnova.jana@gmail.com
web: http://www.centrumr1.sk/

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný