Dobrý festival Prešov 17 - 18 jún 2016

Dobrý festival Prešov 17 - 18 jún 2016
Vstup je bezplatný pre zdravotne a mentálne postihnutých. Informácie a prihlášky na mail milan@dobryfestival.sk

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný