ARCHÍV INAK OBDARENÍ
INAK OBDARENÍ | februar 2018
14.02.2018

INAK OBDARENÍ | februar 2018

Celý obsah najnovšieho čísla časopisu INAK OBDARENÍ - februar 2018.

VÝBER NAJ ČLÁNKOV: Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých. | Ako získať zdvíhacie zariadenie? | Stavba bez bariér - Minim. šírky chodbových priestorov. | Tanec jako terapia. | Thajská masáž tváre. | Svedectvo o Božej láske | Marián Kamien: Stále potrebujem hormóny šťastia. | Veľkolepé oslavy 80. výročia Spojenej školy na Mokrohájskej 3 v Bratislave | Pinf hry v Impulze. | Študenti STU vyvinuli špeciálne sedadlo do auta pre osoby so zdravotným postihnutím | Vo Zvolene vyvinuli šikmú schodiskovú plošinu SPZ15 pre osoby so zdravotným postihnutím. | Krátky návod, ako na výber šikmej plošiny | Slovensko bez bariér – Štafeta pokračuje | Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky | Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? |  Autizmus Aktivity SPOSA BB november - december 2017 | Okienko zdravia Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou | Kašeľ  | Vred predkolenia | „Aj umením sa dá pomáhať s pokorou a láskou“ | Predstavujeme Appa | OZ Imobilio | ĽŠÚ MARÍNA | B.BRAUN - liečba bercových vredov. 

 

INAK OBDARENÍ | december 2017
07.02.2018

INAK OBDARENÍ | december 2017

Celý obsah najnovšieho čísla časopisu INAK OBDARENÍ - december 2017.

VÝBER NAJ ČLÁNKOV: Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých Ako získať zdvíhacie zariadenie |Stavba bez bariér - Kúpeľňa 3v1 | Terapie Breussova masáž - Regenerácia platničiek | Canisterapia - malé veľké zázraky | PRODUKTY s výťažkami ALOE VERA|  Skutočný príbeh Po búrke aj slnko vyjde |  Aj z vozíka sa dajú stavať mosty| Celý môj život je pre mňa jeden veľký úspech | Pomoc pre inak obdarených Cievna mozgová príhoda - čo ma viedlo k úspechu | Miomat – Hrnček var | Poradňa - Dentálna hygiena - Ošetrenie kazov plombovaním | Poradňa - Na slovíčko pani psychologička - Závislosť versus nezávislosť |  Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia | RTV ÚHRADY - Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu | Výsledky para plavcov PK DOLPHINS Bratislava 2017| Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? | Zoznam nadácií | Autizmus Aktivity september a október 2017 | Budúcnosť aj s autizmom | O rok starší a múdrejší | Okienko zdravia Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou | REČ NÁŠHO TELA - Herpes | Aloe Vera | Pozitívne myslenie S pravdou von. Vnútorná sila | Odpúšťanie | S. S. Stewart - Úryvok z knihy Mária a čarovný prsteň | Vianoce svojim vyžarovaním dokážu otvárať srdcia | Zapáľ sviečku - prines nádej do života | Vôňa škorice | MUDr. Alexander Klika Spomíname | Čo mi dala Fazuľka | Advent – čas očakávania a citové prežívanie | Ako som stretla Exploiteda (youtubera) | Pre voľný čas Omaľovánka . | Predstavujeme Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová | Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa 

INAK OBDARENÍ | apríl 2018
23.05.2018

INAK OBDARENÍ | apríl 2018

Začala jar. Určite všetci z Vás sa tešia, že je už viac slnečných lúčov a máme čoraz teplejšie počasie. Aj v tomto období sa Vám prihovárame a želáme veľa príjemných chvíľ pri čítaní článkov, ktoré Vás určite inširujú a nakopnú do ďalších dní. Náš časopis a  informačný portál INAK OBDARENÍ sú tu BEZPLATNE pre Vás. Časopis si môžete dať poslať poštou, dajte nám vedieť na  našej bezplatnej telefonickej linke SPIG s.r.o. 0800 105 707.

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, v lekárňach, v  zdravotných strediskách či úradoch. Tiež ich posielame rôznym združeniam. Naša spoločnosť SPIG s.r.o. v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety. Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme sa prezentovať s touto našou ideou.

My vám nechceme len niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. Aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty a mož- nosti k lepšiemu zvládnutiu denného žitia - o to sa snažíme. Nájdete v ňom články o pomoci pre Inak obdarených, napríklad ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov, predstavujeme rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú inak obdareným a veľa iných zaujímavých tém.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa, ak sme Vám aspoň trošku pomohli... 

Monika ponická

CEO / konateľ SPIG, s.r.o.

INAK OBDARENÍ - Nové číslo október, november, december 2018
26.10.2018

INAK OBDARENÍ - Nové číslo október, november, december 2018

Jesenné dni sú čoraz kratšie, slniečka je menej a  u  niektorých ľudí sa začína prejavovať depresia. My Vám ju pomôžeme zahnať krásnymi inšpiratívnymi článkami, ktoré Vám prinášame v  tomto čísle. Prajeme Vám veľa veľa síl a energie do ďalších dní. Náš časopis a  informačný portál INAK OBDARENÍ sú tu BEZPLATNE pre Vás. Časopis si môžete dať poslať poštou, dajte nám vedieť na  našej bezplatnej telefonickej linke SPIG s.r.o. 0800 105 707. Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na  ÚPSVaR, v lekárňach, v zdravotných strediskách či úradoch. Tiež ich posielame rôznym združeniam. Naša spoločnosť SPIG s.r.o. v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety. Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme sa prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie.

Aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného žitia - o to sa snažíme. Nájdete v  ňom články o  pomoci pre Inak obdarených, napríklad ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov, predstavujeme rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú inak obdareným a veľa iných zaujímavých tém.


Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok. Nevedia sa vysporiadať s myšlienkou, čo sa stalo, veľa krát sa pýtajú : Prečo sa to stalo? Prečo práve nám?

Je to náročné na  psychiku a keď si pomyslíme, že musia ešte riešiť byrokratickú odyseu s úradmi, nevedia na čo majú nárok, čo všetko podľa zákona môžu dostať z UPSVaR, tak sme tu práve pre nich.

Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom:
„ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ O INAK OBDARENÉHO ČLENA RODINY SA DÁ.“
Hlavným cieľom a  zameraním združenia je združovať postihnuté osoby a ich blízke osoby, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti s  postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach života, podporiť integráciu postihnutých osôb do  spoločnosti, pomôcť im pri zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov, podporiť ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého druhu, pomôcť postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.

Za účelom dosiahnutia svojho cieľa sa občianske združenie bude zameriavať najmä na:
• pomáhanie napredovaniu rozvoja osobnosti postihnutých osôb bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.,
• motiváciu postihnutých osôb,
• informovanie, pomáhanie, motivovanie a  robenie radosti postihnutým osobám,
• podpora jedinečnosti postihnutých osôb, rozvoj ich tvorivých schopností,
• zlepšenie kvality života postihnutých osôb a skvalitnenie ich domáceho prostredia,
• zlepšenie života postihnutých osôb prostredníctvom dostupných technických pomôcok, zdvíhacích zariadení a iných zariadení a pomoc pri manipulácii s týmito technickými zariadeniami,
• riešenie technických parametrov domácností s postihnutými osobami,
• podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postihnuté osoby,
• zlepšenie právneho povedomia postihnutých osôb ohľadne ich zákonných nárokov,
• podporu každodenných aktivít postihnutých osôb pre život bez bariér,
• podporu a  organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a  športových aktivít pre postihnuté osoby,
• podporu v poradenskej, sociálnej, finančnej, zdravotnej a technickej oblasti života postihnutých osôb,
• podporu a sprostredkovanie informácií v sociálnych, zdravotných otázkach a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postihnutia danej osoby,
• prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky, zverejnenie aktivít a spájanie postihnutých osôb za účelom skvalitnenia ich života,
• tvorba, tlač a distribúcia časopisov, letákov, informačných prospektov,
• odborné poradenstvo, spolupráca s odborníkmi a výrobcami technických zariadení,
• organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie realizovaných projektov,
• tvorba a poskytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami,
• hmotná (finančná) a morálna pomoc osobám s telesným postihnutím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov na zakúpenie technických pomôcok,
• navštevovanie domácností,
• zapojenie postihnutých osôb do aktívneho celospoločenského života,
• usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a  prednášok zameraných na  realizovanie účelu občianskeho združenia,
• organizovanie workshopov, konferencií, školení a seminárov,
• iné projekty a aktivity.

Za účelom plnenia svojho cieľa spolupracuje združenie s jednotlivcami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej a verejnej správy a môže byť členom iných organizácií doma aj v zahraničí.Obchodné meno: INAK OBDARENÍ
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Tulská 2, 96001 Zvolen
IČO: 42396204

Tlačivo na stiahnutie tu.

Vznik: 22.5.2015
Predsedníčka OZ: Iveta Burianeková
Tel.: 0903 534767
E-mail: inakobdareni@gmail.com 
www: http://www.inakobdareni.sk

Rádio Lumen Relácia Svetlo nádeje odvysielaná 1.11.2015