Dobrovoľnícka návštevná služba
02.06.2015

Dobrovoľnícka návštevná služba

Dobrovoľnícka práca má v ľudskej spoločnosti dlhú tradíciu. Dnešná terminológia ju definuje ako prácu, ktorú vykonáva človek bez nároku na finančnú odmenu a z vlastnej vôle. Zároveň je dobrovoľníctvo spôsob, ako formovať členov spoločnosti a budovať v nich altruizmus a filantropiu. Realizácia
projektu Dobrovoľníckej návštevnej služby bola motivovaná hlavne potrebou nahradiť sociálne kontakty, ktoré detský pacienti dlhodobo hospitalizovaní na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie strácajú.

„Radosť z konania dobra je jediným skutočným šťastím.“ Lev Nikolajevič Tolstoj
Ihlan na cvičenie
11.04.2016

Ihlan na cvičenie

Stav ako nový
Hovoriace knihy
13.12.2016

Hovoriace knihy

Radi by sme vám predstavili naše hovoriace knihy. Hovoriaca kniha je darček, ktorý poteší, didaktická pomôcka, ktorá naučí ako aj hračka, ktorá zabaví. Sme slovenské vydavateľstvo s najširšou ponukou detských hovoriacich kníh na slovenskom trhu. 
INAK OBDARENÍ | februar 2018
14.02.2018

INAK OBDARENÍ | februar 2018

Celý obsah najnovšieho čísla časopisu INAK OBDARENÍ - februar 2018.

VÝBER NAJ ČLÁNKOV: Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých. | Ako získať zdvíhacie zariadenie? | Stavba bez bariér - Minim. šírky chodbových priestorov. | Tanec jako terapia. | Thajská masáž tváre. | Svedectvo o Božej láske | Marián Kamien: Stále potrebujem hormóny šťastia. | Veľkolepé oslavy 80. výročia Spojenej školy na Mokrohájskej 3 v Bratislave | Pinf hry v Impulze. | Študenti STU vyvinuli špeciálne sedadlo do auta pre osoby so zdravotným postihnutím | Vo Zvolene vyvinuli šikmú schodiskovú plošinu SPZ15 pre osoby so zdravotným postihnutím. | Krátky návod, ako na výber šikmej plošiny | Slovensko bez bariér – Štafeta pokračuje | Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky | Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? |  Autizmus Aktivity SPOSA BB november - december 2017 | Okienko zdravia Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou | Kašeľ  | Vred predkolenia | „Aj umením sa dá pomáhať s pokorou a láskou“ | Predstavujeme Appa | OZ Imobilio | ĽŠÚ MARÍNA | B.BRAUN - liečba bercových vredov. 

 


Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok. Nevedia sa vysporiadať s myšlienkou, čo sa stalo, veľa krát sa pýtajú : Prečo sa to stalo? Prečo práve nám?

Je to náročné na  psychiku a keď si pomyslíme, že musia ešte riešiť byrokratickú odyseu s úradmi, nevedia na čo majú nárok, čo všetko podľa zákona môžu dostať z UPSVaR, tak sme tu práve pre nich.

Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom:
„ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ O INAK OBDARENÉHO ČLENA RODINY SA DÁ.“
Hlavným cieľom a  zameraním združenia je združovať postihnuté osoby a ich blízke osoby, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti s  postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach života, podporiť integráciu postihnutých osôb do  spoločnosti, pomôcť im pri zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov, podporiť ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého druhu, pomôcť postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.

Za účelom dosiahnutia svojho cieľa sa občianske združenie bude zameriavať najmä na:
• pomáhanie napredovaniu rozvoja osobnosti postihnutých osôb bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.,
• motiváciu postihnutých osôb,
• informovanie, pomáhanie, motivovanie a  robenie radosti postihnutým osobám,
• podpora jedinečnosti postihnutých osôb, rozvoj ich tvorivých schopností,
• zlepšenie kvality života postihnutých osôb a skvalitnenie ich domáceho prostredia,
• zlepšenie života postihnutých osôb prostredníctvom dostupných technických pomôcok, zdvíhacích zariadení a iných zariadení a pomoc pri manipulácii s týmito technickými zariadeniami,
• riešenie technických parametrov domácností s postihnutými osobami,
• podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postihnuté osoby,
• zlepšenie právneho povedomia postihnutých osôb ohľadne ich zákonných nárokov,
• podporu každodenných aktivít postihnutých osôb pre život bez bariér,
• podporu a  organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a  športových aktivít pre postihnuté osoby,
• podporu v poradenskej, sociálnej, finančnej, zdravotnej a technickej oblasti života postihnutých osôb,
• podporu a sprostredkovanie informácií v sociálnych, zdravotných otázkach a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postihnutia danej osoby,
• prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky, zverejnenie aktivít a spájanie postihnutých osôb za účelom skvalitnenia ich života,
• tvorba, tlač a distribúcia časopisov, letákov, informačných prospektov,
• odborné poradenstvo, spolupráca s odborníkmi a výrobcami technických zariadení,
• organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie realizovaných projektov,
• tvorba a poskytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami,
• hmotná (finančná) a morálna pomoc osobám s telesným postihnutím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov na zakúpenie technických pomôcok,
• navštevovanie domácností,
• zapojenie postihnutých osôb do aktívneho celospoločenského života,
• usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a  prednášok zameraných na  realizovanie účelu občianskeho združenia,
• organizovanie workshopov, konferencií, školení a seminárov,
• iné projekty a aktivity.

Za účelom plnenia svojho cieľa spolupracuje združenie s jednotlivcami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej a verejnej správy a môže byť členom iných organizácií doma aj v zahraničí.Obchodné meno: INAK OBDARENÍ
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Tulská 2, 96001 Zvolen
IČO: 42396204

Tlačivo na stiahnutie tu.

Vznik: 22.5.2015
Predsedníčka OZ: Iveta Burianeková
Tel.: 0903 534767
E-mail: inakobdareni@gmail.com 
www: http://www.inakobdareni.sk

Rádio Lumen Relácia Svetlo nádeje odvysielaná 1.11.2015