Pásový schodolez Sherpa N955

Pásový schodolez Sherpa N955

Schodolez n955  je prenosný, vhodný aj pre viaceré schodiská a vyššie poschodia. Presun je možný za pomoci iba jedného asistenta, ktorý bude zaškolení a schodolez bude vedieť bez problémov a ľahko ovládať. Na toto zariadenie je možné získať príspevok pre ŤZP osoby od UPSVaR. Vďaka členstve v KLUBE SPIG získate doplatok a schodolez môže byť Váš zadarmo.

Schodolez n955 širší popis:

- Výškovo nastaviteľní nadstavec pre invalidný vozík s kĺbovými upínacími svorkami.

 - Externá nabíjačka (štandardná verzia).

- Manévrovacie kolieska na okamžité použitie pre jednoduché použitie pri presune po ploche.

- Ručné spustenie pre núdzovú manipuláciu.

- Kapacita 130 kg.

- Nová elektronika, ktorá charakterizuje stroj, čo ešte viac robí
spoľahlivejšia a s lepším výkonom.

- Extrémny komfort jazdy s mäkkým zastavením a štartmi.

- Nový ovládací panel je jednoduchý a intuitívny.

- Multifunkčný displej umiestnený na ovládacom paneli riadenia, poskytuje používateľovi integrovaný systém automatickej diagnostiky prístroja a konštantné informácie o jazde schodolezu.

- Tlačidlo núdzového zastavenia.

- Bezpečnostný pás.

- Podperné ramená na zaistenie uzamykateľného invalidného vozíka.

- Nastaviteľná a odnímateľná opierka hlavy.

- Výškovo nastaviteľní nadstavec pre invalidný vozík s kĺbovými upínacími svorkami.

- Spojovací systém kormidla so schodolezom je zabezpečený bezpečnostným zámkom.

- Zámky / odomknutie a bezpečnostné ovládacie prvky kormidla umiestnené na časti nadriadených, ktoré zjednodušujú ich prístup a používanie.

- Manévrovacie kolesá s vlastným vyvažovaním na okamžité použitie pre rovnú plochu.

- Pohon zabezpečuje prevodový motor a elektronické ovládanie s funkciou jemného spustenia a zastavenia.

- Automatický samosvorný systém schodolezu v prípade núdze alebo výpadku napájania.

- Maximálny prechodný gradient sklonu schodiska: 70%  – 35 °.

- Nabíjanie: 24 VDC elektronicky riadené.

- Tiché spúštanie: odstránenie hluku pri štarte a zastavení (neprítomnosť stykačov).

- Komfortná jazda: mäkké štarty a zastavenia, bez vibrácií.

- Údržba: časti, ktoré sú vystavené opotrebovaniu, sa jednoducho vymieňajú vďaka jednoduchému prístupu a pripojeniu elektrického systému.

- Kompletná ochrana pohyblivých častí, aby sa zabránilo vniknutiu cudzích telies.

- Zníženie elektromagnetických emisií.

- Núdzové tlačidlo pre úplné zablokovanie funkcií.

- Štruktúra bez otvorov – ochrana proti vode a prachu podľa platných predpisov.

 

 

Technické parametre schodolezu

Hmotnosť zariadenia  – 56 Kg
Hmotnosť kormidla  – 12 kg
Maximálne povolené zaťaženie  – 130 kg.
Maximálna výška schodu  – 23 cm.
Minimálna šírka schodiska – 80 cm
Minimálny priestor na manévrovanie – 97 x 97 cm
Pohyb kormidla – manuálne
Bezpečnostné a blokové ovládacie prvky – umiestnené na  kormidle

Podporné ramená pre invalidné vozíky -Spodné oporné ramená pre kolesá invalidného vozíka sú skladacie.
Pohyb po rovnej ploche – Automatický systém so 4  kolesami
Výkon motora – W 220
Napájacie napätie – V 24
Nabíjacie napätie – V 110 – 230
Rýchlosť – 5,5  (mt./min.)
Spotreba energie počas dobíjania – W 75
Otáčky motora – 925 R.p.m.
Teplota pri prevádzke a skladovaní –   -10 +50 C °
Maximálny sklon – 35 °

Výhody dodávky od SPIG, s.r.o. 

Bezplatné zameranie, dohodnuté akonáhle nám zanecháte kontakt.

Výber z viacerých variant, sedačka pre klienta na mieru , výber farebnosti.

Dŕáha sa navrhuje tak, aby ušetrila čo najviac priestoru na schodisku.

Bezplatná príprava podkladov pre žiadosť o príspevok.

Pomoc s vybavením príspevku.

Rýchla výroba dráhy a sedačky na mieru,

montáž pár hodín, do 2 týždňov.

pomoc s dofinancovaním príspevku do 10% členom KLUBU SPIG

Získajte viac informácii na linke 0800105707 , alebo nám zanechajte Váš kontakt.

Mám záujem

verify

* Tento údaj je povinný