Stoličkový výťah od SPIGU – zabezpečenie slobody a pohybu, bez zásahu do vašich schodov.

Stoličkový výťah od SPIGU – zabezpečenie slobody a pohybu, bez zásahu do vašich schodov.

Často si to ani neuvedomujeme, koľko schodov denne zdoláme. Stačí však aj pomerne drobný úraz, ktorý nám na čas sťaží chôdzu, aby sme si uvedomili, aké ťažké to majú ľudia, ktorí musia so svojím postihnutím žiť po celý život.

 

Stoličkový výťah je jednoduché zdvíhacie zariadenie, ktoré je schopné po schodisku previesť osobu na pohodlnej stoličke. Toto zdvíhacie zariadenie zabezpečuje pohyb a slobodu pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých. 

V prípade, že potrebujete zdvíhacie zariadenie - stoličkový výťah, ale nechcete si dať pri inštalácií poškodiť vaše pekné drevené schodisko, stoličkový výťah vám nainštalujeme do steny. Inštalácia do steny je možná vďaka na mieru vyrábaným konzolám, ktorými sa dráha stoličkového výťahu prichytí.

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť osoby s ŤZP prekonávať architektonické bariéry a podporujú sa jej schopnosti pri mobilite a sebaobsluhe.

Zariadenie slúži aj na premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby. 

 

Žiadosť o príspevok 
Žiadosť o  priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na  úrade práce, sociálnych vecí a  rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

 

Viac informácií môžete získať po zavolaní na bezplatnú infolinku 
0800 105 707
alebo na spig@spig.sk .

Mám záujem

verify

* Tento údaj je povinný