Ako funguje stoličkový výťah? | Stoličkové výťahy | Stoličkový výťah pre seniorov a osoby s ŤZP

Ako funguje stoličkový výťah? | Stoličkové výťahy | Stoličkový výťah pre seniorov a osoby s ŤZP

Bezplatné zameranie

Stoličkový výťah je zariadenie, ktoré pomáha v domácnosti, alebo vo verejnych priestoroch seniorom a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím presúvať sa po schodisku. 

Stoličkový výťah už podľa názvu prepravuje po schodisku osoby na sedadle.

Aby osoba s ŤZP, alebo senior mohli vďaka stoličkovému výťahu prekonávať schodiskové bariéry, je potrebné na schodisko namontovať dráhu. Dráha stoličkového výťahu môže byť rôzna. Niektoré typy stoličkových výťahov majú dráhu v podobe dvojitej dráhy s podpernými stĺpikmi, ktorá sa montuje buď priamo na schodisko , alebo sa prichytáva na stenu a stĺpik sa na schode iba vypodloží. Takýto typ je napríklad stoličkový výťah Dolce Vita a Platinum. 

Dolce Vita  Platinum

                                                                                      


Existujú aj výrobcovia, ktorý vyvinuli krajšiu dráhu pre stoličkový výťah.


Dráhu v podobe jednej koľajnice, ktorá minimalisticky prekáža na schodisku má Stoličkový výťah FLOW . A jednoduchá jednokoľajnicová dráha je aj u stoličkových výťahov HomeGlide, ktoré majú navyše aj sklopnú koľaj, vďaka ktorej je možn=e ich používať aj v priestoroch, kde by staticky namontovaná dráha prekážala v spodnej stanici, napríklad pri otváraní dverí.    

FLOW2      Home Glide

                                         


 

Pri výbere vhodného riešenia záleží okrem Vášho osobného záujmu aj od typu schodiska. Pre rovné schodiská je vhodné použiť stoličkový výťah Home Glide. Tento stoličkový výťah sa montuje v dvoch variantách. Pre vonkajšie využitie a vnútorné. Pre zákrutové schodisko je v interiery jednoznačne najlepšie riešenie stoličkový výťah FLOW 2. Prečítajte si viac o stoličkových výťahoch ► 

FLOW 2 vďaka špeciálnemu mechanizmu, ktorý sa nachádza pod sedadlom stoličkového výťahu dokonale prechádza cez zákruty a výškové rozdieli, pričom sa sedadlo stločkového výťahu stále drží v spriamenej polohe a spôsobuje užívateľovi pohodlie, zatiaľ čo spodná časť sa pri jazde nakláňa podľa sklonu schodiska. Sedátko sa spolu s podlaho sklápajú naraz. Sklápanie má dômyselný systém pružín, vďaka ktorým je sklápanie a otváranie veľmi jenoduché, nie je potrebné sa pri tom zohnúť,  preto si tento typ stoličkového výťahu nevyžaduje elektrické otváranie. 

Pre vonkajšie použitie na zákrutové schodisko Vám odporúčame stoličkový výťah Dolce Vita. Tento typ výťahu je robusnejší ako stoličkový výťah FLOW 2. Má spojenú dvojitú koľaj a väčšie robusnejšie sedadlo. ktoré sa dá prirovnať skôr ku koženému kreslu ako k stoličke. Zatiaľ čo FLOW 2 ke stoličkový výťah, ktorý je so svojim minimalistickým dizajnom vyvinutý pre špecialne úzke priestory a vysoké sklony stúpania, stoličkový výťah Dolce Vita so svojou robusnosťu nemá problem slúžiť vo vonkajších priestoroch počas zimných aj letných období rovnako odolne ako stoličkový výťah Home Glide, ktorý je určený iba pre rovné schodiská.

Welcome back to DOLCE VITA .  ,, Vitajte späť v Dolce Vita  "

 Odporúčané stoličkové výťahy : 

Stoličkový výťah FLOW 2 

Stoličkový výťah Home Glide


 Príspevok od Úradu Práce Socíalnych Vecí a Rodiny na stoličkový výťah 

Podľa zákona 447/2008 Z.z.,  §33. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

,,Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť osoby s ŤZP prekonávať architektonické bariéry a podporujú sa jej schopnosti pri mobilite a sebaobsluhe. Kúpa zdvíhacieho zariadenia: je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku. Ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava. "

Zdvíhacie zariadenie je najmä: 
• schodolez,
• stropný zdvihák,
• šikmá schodisková plošina,​
• stoličkový výťah
• zvislá  plošina,
• výťah,

Príspevok sa priznáva do výšky 95 % z ceny zariadenia. Zvyšné prostriedky Vám zabezpečí vďaka OZ INAK OBDARENÍ KLUB SPIG. 


Bezplatné zameranie

Mám záujem

verify

* Tento údaj je povinný