Nástavec na riadiacu páku

Nástavec na riadiacu páku

 

Ak musíte vynaložiť značné úsilie a presnosť prstov k stlačeniu istiaceho tlačidla na radiacej páke, potrebujete nadstavec na radiacu páku.

Jednoducho celú rukou zatlačíte do páčky na nadstavcami a môžete zvoliť jazdný režim pohybom celej ruky vpred alebo vzad.

Mám záujem

verify

* Tento údaj je povinný