Sociálna práca a dobročinnosť v židovskej komunite

Sociálna práca a dobročinnosť v židovskej komunite
V roku 2009 sa mi život zmenil z minúty na minútu. Po neodbornom lekárskom zákroku som sa ocitla na vozíku a bojovala o svoj život. Bola som živiteľka rodiny a rýchlo som si uvedomila, že ten stav sa veľmi pomaly zlepšuje. Nechcela som ostať doma a poberať sociálne dávky, a žiť bez realizácie svojich snov, ktoré som nestihla ako mobilná.Návrat do roboty však malo aj svoje ceny. Ako zdravotne ťažko postihnutá, ktorá pracuje nemám nárok na žiadne kompenzačné pomôcky. Všetky rehabilitačné pomôcky som si musela zadovážiť z vlastných prostriedkov. Všetky moje úspory išli na štúdium syna a moju rehabilitáciu. Za pomoci mojej sestry a syna som sa pohybovala a pohybujem s motorovým vozidlom, ktorý nie je prerobený. Problém nastal, keď sa syn oženil a odsťahoval sa a založil si novú rodinu.

Nákup nového stropného zdviháku je extrémne drahá záležitosť, hlavne keď aspoň dve miestnosti chcete uspôsobiť svojim potrebám. Vtedy mi osud poslal do cesty pani Ponickú, majiteľku firmy Spig, ktorá mi navrhla, že na úrade práce sa nachádzajú vrátené pomôcky v dobrom stave, ktoré môžem požiadať bezplatne na doživotné užívanie. Takto som sa dostala k zdvíhaciemu zariadeniu z Brezna. Viac než rok používam stropný zdvihák z firmy Spig a som s tým veľmi spokojná.

Okrem pomôcky na presun to používam na rôzne jednoduché cviky, napríklad nácvik balansu na fitlopte, vertikalizáciu, tréning na veslovacom trenažéri, pomocou prístroja už cúvam 1 meter dozadu vlastnou silou. Pre niekoho sú to banálne veci, ale pre mňa sú to fantastické momenty, keď vlastnými svalmi viem vyvinutý pohyb. Ďalšie využitie a variácie cvikov bude možné dosiahnuť, keď svalová hmota bude pevnejšia. Dúfam a verím, že to nastane a budem môcť potom vás o tom informovať. Vďaka tej informácií sa mi zmenil život a odporúčam aj ostatným tento prístroj používať nie len na presun, ale aj na rehabilitáciu.

Niečo o knihe
Sociálna práca má hlboké korene v tradícii židovských ľudí žijúcich v diaspóre, ako aj tradície a ich špecifiká. Avšak žiadny stupeň vývoja nevymazal, alebo nenahradil ten predošlý, ale skôr obohatil celú štruktúru o nové variácie. Kontinuita a flexibilita zmien boli po celý systém charakteristické pre samotné židovstvo. Postupný rast a rozvoj sú poznamenané dynamickými zmenami, ktoré sa objavujú v histórii židovského národa. Aby sme dokázali prínos židovskej komunity sociálnej práce je potrebné poznať a pochopiť ich minulosť a nájsť jej styčné body so sociálnou prácou. Môžeme vysloviť princíp, že v všeobecnosti spoločnosť sa nezaobíde bez jednotlivcov. Význam židovstva spočíva v tom, že nie len tí, ktorí sa nachádzajú v núdzi
potrebujú tých, ktorí poskytujú pomoc, ale aj poskytovatelia pomoci potrebujú odkázaných.

Židovskú komunitu navzájom spájajú schodné problémy a prostredníctvom tejto jednoty dosahujú väčšiu silu. Existuje preto služba, ktorú môže uskutočniť iba spoločenstvo a v tejto jednote možno hľadať vzájomnú toleranciu a porozumenie. Aj židovstvo prezentuje idey ako humanizmus, sociálna spravodlivosť, demokracia, všeobecnej práva a úcta k životu. Vysoko vyzdvihuje etické hodnoty a zdôrazňuje morálne hodnoty plnenia predpisov, ktoré sú
zakotvené v Tóre.
Je to odborná literatúra, ktorá sa dá čítať aj odzadu. Obsahuje prehľad sociálnych reforiem na Slovensku od 19. storočia až po dnešok. Oboznamuje čitateľa s podstatou judaizmu, židovských sviatkov, fungovania dobročinných spolkov a významu spolku Chevra Kadiša pri ošetrovaní chorých a mŕtvych.
Podrobne sú spracované pramene židovských sociálnych zariadení a charitatívnych spolkov, pričom je bohato ilustrovaná.

Kniha je dostupná vo vydavateľstvách PantaRhei, Artforum, Martinus, Gorila a od septembra je dostupná aj v elektronickej podobe,
ako napríklad martinus.sk, martinus.cz ibookstore, dibuk...

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk