Aj inklúzia športom integruje

Aj inklúzia športom integruje
Inklúzia vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky. Rôznorodosť detí je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov tak, aby to obohatilo obidve skupiny.
Na Slovensku, žiaľ, v súčasnosti nemôžeme hovoriť ani o skutočnej plošnej integrácii detí so zdravotným znevýhodnením. Hoci aj na Slovensku máme príklady škôl, ktorým sa darí úspešne vzdelávať deti s rôznorodými potrebami spoločne, ide o výnimočné prípady, za ktorými stoja zanietení riaditelia a pedagógovia, vyvíjajúci nemalé osobné úsilie.

V Banskej Bystrici sa zanietenci rozhodli v areáli ZŠ Golianova jeden nedeľný deň zorganizovať charitatívne podujatie pre deti pod názvom „Dobehnite“. Jeho cieľom bolo na základe bezbariérovosti ponúknuť zdravým i hendikepovaním deťom platformu, kde vďaka športovým aktivitám, ktoré boli prístupné ako zdravým, tak aj hendikepovaným deťom umožniť sa lepšie spoznať, nadviazať priateľstvá, vďaka čomu už od malička si môžu vytvárať správny vzťah k hendikepovaným rovesníkom, čím im budú môcť uľahčovať integráciu do spoločnosti.
Nad podujatím prevzali záštitu naši špičkoví športovci, o ktorých je známe, že okrem medailí zo svetových či európskych šampionátoch majú srdce na pravom mieste a sú ochotní podobné akcie svojou záštitou a osobnou účasťou podporiť. Jednalo sa o biatlonistku Natáliu Kuzminovú a chodca Mateja Tótha, no návštevníci podujatia sa mohli v areály stretnúť aj s ďalšími vynikajúcimi športovcami.

Pre deti všetkých vekových kategórií bolo pripravených mnoho sprievodných podujatí a tak si mohli spoločne vyskúšať futbal, streľbu hokej, basketbal, bedminton, tenis, šerm, atletické disciplíny, karate, Muay - thai a mnoho ďalších zaujímavých disciplín. Každý s malých športovcov mal špeciálnu knižku, kde mu boli zaznamenávané úspechy v jednotlivých disciplínach a po absolvovaní každej z nich bol aj ocenený.
Od rána do areálu napriek horúčave prúdilo množstvo rodičov so svojimi deťmi, čím prostredníctvom vstupného mohli podporiť charitatívny účel podujatia a zvýšiť celkovú sumu finančnej zbierky.
Prítomných zabával a celým podujatím sprevádzal známy moderátor Pinďo, vďaka čomu vládla medzi zúčastnenými vynikajúca nálada.

Záverom podujatia bol zlatý klinec programu a to prerozdelenie charitatívnej zbierky, ktorej výťažok bol venovaný hendikepovaným deťom z OZ PONS a OZ Nožička. Odovzdávania cien sa zúčastnili členovia hokejového klubu HC 05 Banská Bystrica aj s majstrovským pohárom. Inklúzia má byť cesta takého rešpektu, kde každá ľudská bytosť je nielen akceptovaná, ale zároveň aj hodná úcty. Je to veľký ideál, ktorý však bohužiaľ na Slovensku neexistuje.

Jedným z aspektov, prečo sa inklúzii v tomto prípade v školstve stále na Slovensku nedarí je, že škola sa absolútne prispôsobí každému dieťaťu a nie, že dieťa sa prispôsobuje škole. Škola sa má snažiť s citom a empatiou vychádzať v ústrety žiakovi.
Inklúzia by bezpodmienečné prijatie dieťaťa no nie vo formálnom zmysle, t.j. formálne prijatie dieťaťa do školy, ale prijatie do srdca učiteľa a danej školy. Len vtedy môžeme uvažovať o zlepšení situácie ťažko zdravotne postihnutých. Ich akceptácii spoločnosťou a snahou pomôcť im zaradiť sa do spoločnosti ako rovnocenní občania. A práve z tohto dôvodu je potrebné venovať deťom v školskom systéme zvýšenú pozornosť. Usilovať sa nielen v škole, ale aj v rámci mimoškolských aktivít zvyšovať ich povedomie o týchto ľuďoch, svojich spolužiakoch.
Ak budú tieto základy pevné, môžeme s nádejou očakávať zlepšovanie neutešeného súčasného stavu. V opačnom prípade však bude dochádzať k opaku, čoho dôsledkom bude oslabovanie občianskej spoločnosti na Slovensku.

Foto a text: Hraško Peter
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk