Anjelské pohladenie pre ľudí

Anjelské pohladenie pre ľudí
Minulý rok 2020 a aj tento rok je pre ľudí veľmi náročné obdobie. Pre veľa rodín hlavne existenčné...

Rodiny sa dostali na pokraj biedy, kde rodičia stratili prácu, alebo jeden z nich. Náročné je to hlavne pre rodiny, kde je postihnuté dieťa a jeden z rodičov, ktorý bol živiteľ, prišiel o prácu. Taktiež v rodine slobodnej maminky s postihnutým dieťaťom táto situácia ešte viac zasiahla do ich životov.

Nie je nám ľahostajný ich osud

V rámci možností a obmedzení, ktoré momentálne sú, sa naša Nadácia Anjelské Krídla neustále snaží pomáhať a byť oporou tomu, kto to potrebuje. Po celý rok sme tu pre ľudí. Všetko je možné hlavne vďaka anjelom – ľuďom, ktorí nám pomáhajú POMÁHAŤ. Keďže naša nadácia je apolitická a nadáciu sme založili čisto na dobrovoľníckej báze, kde pomáhajú všetci bez nároku na odmenu, je tento projekt krásny a plný lásky, priateľstva, ochoty, nádeje a hlavne nezištnosti. Pomáhajú všetci, ktorí cítia v srdci, že chcú pre niekoho niečo urobiť od srdca. Každá pomoc je transparentná a ide tam, kde je určená. Viac na www.nadaciaanjelskekridla.sk

Krásna pomoc sa momentálne realizuje vďaka zbierke hasičov zo Záchrannej brigády HaZZ Žilina. Minulý rok v decembri 2020 urobili nezištnú zbierku pre nadáciu a odovzdali do nadácie 510,- €. Nadácia za tento príspevok postupne nakupuje trvanlivé potraviny, zdravotnícke pomôcky a vitamíny.

Začiatkom marca 2021 sme poslali humanitárnu výpomoc 20 rodinám. Vďaka spoločnosti BIG ONE s.r.o. a jej nezištnej podpore sa balíky dostanú kuriérom k rodinám.

Ďakujeme ANJELOM, ktorí rozdávajú nádej spolu s nami. Život je dar a mali by sme si všetci uvedomiť jeho hodnotu. Každý z nás sa môže dostať do situácie, kedy aj on bude potrebovať ANJELOV. 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk