Muzikoterapia

Muzikoterapia
Vďaka nadácii SPP, Maťko mohol celé prázdniny a  jesenné dni tráviť na  muzikoterapii s terapeutkou Deniskou. Najprv som si myslela, že ledva vydrží hodinku, ale opak bol pravdou. Vydržal vždy dve. Vyberal si nástroje, ktoré odbúravali jeho stres, s terapeutkou ostal čas prebrať aj rôzne príčiny jeho správania a  možných prístupov. Na  začiatku nám rozhovory nedovolil, ale postupným venovaním sa nástrojom, ktoré mal rád, nechal priestor i pre nás. Momentálne sa snažím aj cez túto možnosť nastaviť podmienky do budúcnosti v spolupráci s terapeutkou na nových prístupoch k dieťaťu, ale aj rodiča k sebe.

Maťko si cez prázdniny sám vo svojej izbe vytvoril priestor na hru na svojich domácich nástrojoch. Naučil sa pískať do píšťalky a do fúkacej harmoniky, čo už je pokrok. Ide mu to ešte slabo, ale dokáže to. Momentálne sa učí pracovať s tabletom. Aj pani učiteľka v triede s ním pracuje, a z dôvodu zlej motoriky prstov na rukách mu vyrobila aj špeciálnu rukavicu, z ktorej mu trčí len jeden prst. Oceňujem jej kreativitu.
Doma tiež spolu riešime drobnosti na našom tablete, hráme jednoduché hry, najradšej má varenie, bublinky a kreslenie, aj toto je posun. Niekedy ho tablet vôbec nezaujímal. Od začiatku školského roka s Maťkom chodím na  obedy a učím ho zvládať rušivé momenty, na ktoré reaguje. Často zje všetko a pomaly sa posúvame.

Vďaka Janke Vigašovej sme v lete chodili na  koníka a na feldenkrais. Spoločný efekt nepatrný, ale predsa, že sa začal pri jazde na koníkovi pohybovať v koordinácii s jeho chôdzou. Každá terapia, ktorá sa dieťaťu dopraje pri trpezlivom opakovaní, časom prinesie efekt. Sú chvíle, kedy sú dni ťažké a smutné, ale sú aj tie, keď sa tešíme z malých, ale veľmi dôležitých posunov.

Mária Helexová
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk