Nadácia Anjelské krídla pomáha aj Zariadeniu sociálnych služieb „KREATÍV“ v Klasove

Nadácia Anjelské krídla pomáha aj Zariadeniu sociálnych služieb „KREATÍV“ v Klasove
Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.
„KREATÍV“ zariadenie sociálnych služieb v Klasove je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a má právnu subjektivitu. Nachádza sa v strede obce Klasov v krásnom prostredí pamiatkovo chráneného parku.


Kapacita zariadenia je 141 klientov, ktorí sú umiestnení podľa druhu postihnutia v 6 oddeleniach. Stratégia tohto domova je každodennou prácou a úsilím dosiahnuť čo najvyššiu úroveň poskytovania komplexnej starostlivosti. Vytvoriť klientom rodinnú komunitu s prihliadnutím na ľudské potreby, hodnoty a šťastný život.

„Kreatívne tvoriť, myslieť, uspokojovať vyššie potreby na báze nižších.
ZSS má niekoľko úsekov. Napríklad Úsek sociálnych služieb, Úsek ošetrovateľskej a  opatrovateľskej starostlivosti, kde sa nachádza zdravotné, ale aj imobilné, či čiastočne imobilné oddelenie. Výchovno- terapeutický úsek zastrešuje aktivizáciu prijímateľa sociálnej služby po stránke psychomotorickej, somatickej, kognitívnej a sociálnej.
Rehabilitačné stredisko, či Služby včasnej intervencie sú tiež súčasťou tohto zariadenia. „KREATÍV“ ZSS Klasov pre školopovinných PSS zabezpečuje vzdelávanie Spojenou školou internátnou a praktickou školou v Nitre.

Klaudia Antolová z NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA (www.nadaciaanjelskekridla.sk) pravidelne navštevuje toto zariadenie. Nosíme tam materiálnu pomoc, ako napr. oblečenie, obuv, knižky, hračky. Vždy, keď dáme vedieť, že prídeme,sa ľudia v zariadení neuveriteľne tešia a vyčkávajú nás pri bráne. V ruke držia darček, ktorý sami pre nás vždy vyrobia. Zariadenie podporilo nadáciu logom na ich dverách. A my pomáhame ďalej.

Klaudia Antolová, dobrovoľník - NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk