Paráda – prvý bezbariérový festival na Slovensku

Paráda – prvý bezbariérový festival na Slovensku
Aj napriek tomu, že žijeme v 21. storočí bohužiaľ v slovenskej spoločnosti stále existujú archaické predsudky voči skupine ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, kvôli ktorým sú títo ľudia vytesňovaní na okraj spoločnosti. Tejto závažnej téme i téme integrácie týchto ľudí sa štátne orgány, t.j. ministerstvá,
venujú v nedostatočnej miere, odsúvajú ju a to isté sa týka spoločnosti ako takej.
A práve z tohto dôvodu sa rozhodol Slovenský paralympijský výbor pripraviť podujatie, na ktorom by sa zdravá časť našej spoločnosti s týmito ľuďmi mohla osobne stretnúť, diskutovať, vymieňať si skúsenosti a takouto formou sa s nimi mohla osobne spoznať, čo je najlepšia cesta ako integráciu uplatňovať v praxi.

V spolupráci SPP, Slovenského paralympijského výboru a Kúpeľov Piešťany sa tento rok podarilo takéto podujatie, ktoré sa uskutočnilo na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, konečne uskutočniť. V príjemných priestoroch ostrova známeho malebným prostredím organizátori ponúkli návštevníkom široko
spektrálny pohľad, vďaka ktorému sa mohli oboznámiť so životom hendikepovaných ľudí.

Paralympijskí športovci, z ktorých mnohí sú majstrami sveta či Európy, napríklad Veronika Vadovičová, predvádzali návštevníkom svoje športové umenie, pričom jednotlivé športy si mohli aj sami vyskúšať ako napríklad lukostreľba, hokej, streľba, šachy, stolný tenis a iné športy.
Tiež si mohli vyskúšaš špeciálny počítačový program, ktorý ich v 3D realite dostal do sveta autizmu. Jednalo sa o unikátny stimulátor, vďaka ktorému bolo možné dostať sa do špecifického autistického sveta. Voči tejto skupine ľudí panujú snáď najväčšie predsudky, ktoré sa vďaka takémuto dajú úspešne odstrániť a pomôcť, aby ich spoločnosť začala vnímať ako svoju súčasť.

Ďalšiu možnosť ponúkalo občianske združenie, ktoré sa venuje ľuďom s poruchou sluchu, kde sa návštevníci mohli pocítiť, aké je to žiť vo svete ticha.

Spojená škola Piešťany, ktorá zaoberá výchovou a vzdelávaním žiakov s mentálnym postihnutím v 12 triedach A, B a C variantu zas prezentovala svoju činnosť, ktorou sa snažila vysvetliť, že na tieto deti sa nesmieme pozerať zvrchu a zatracovať ich, pretože sú schopné vzdelávať sa a byť pre spoločnosť prospešné. V rozhovoroch i na príkladoch ich najúspešnejších žiakov poukazovali na fakt, že ak sa s týmito deťmi pracuje na vysokej odbornej úrovni, dokážu sa úspešne zaradiť do spoločnosti.

Ďalšie občianske združenia, rehabilitačné centrá i výrobcovia rehabilitačných pomôcok prezentáciou svojej činnosti sa snažili návštevníkom ukazovať, že aj títo ľudia nám majú čo ponúknuť a obohatiť naše životy v pozitívnom slova zmysle. Netreba si od nich udržiavať odstup či ich marginalizovať ako sa to stále deje, ale snažiť sa im empaticky pomáhať a takto ich integrovať, čo má v konečnom dôsledku pozitívny dopad na spoločnosť ako takú ako to prezentovala aj Nadácia ADELI, ktorá pomáha pacientom pri získavaní finančných prostriedkov, vďaka čomu môžu absolvovať kvalitné a intenzívne
rehabilitácie, ktoré im zlepšením zdravotného stavu zlepšujú aj kvalitu ich života.

Pre deti i ostatných ľudí, ktorí v hojnej miere prúdili na Kúpeľný ostrov od skorého rána, bol pripravený bohatý program. Deti sa mohli vyšantiť v rôznych športových súťažiach, pri ktorých sa mohli zoznámiť a spoznať s hendikepovanými deťmi čo je veľmi dôležité z dôvodu, aby už v mladom veku mohli spoznať, čo to postihnutie je, zosobniť sa s ním a postupom času pomáhať búrať bariéry, ktoré zamedzujú integráciu týchto ľudí do našej spoločnosti. Zároveň od rána až do pozdného večera na dvoch pódiách súčasne prebiehal bohatý a kvalitný kultúrny program, čoho dôkazom boli plné hľadiská.

Podujatie už svojou účasťou zaznamenalo veľký úspech. Aj napriek neblahej situácii, keď naša spoločnosť si ešte stále nedokáže nájsť, česť výnimkám cestu k ťažko zdravotne postihnutým, sú medzi nami ľudia, ktorým táto situácia nie je ľahostajná. Snažia sa pomáhať a aktívne sa zaujímajú o situáciu týchto ľudí, čoho bol bezbariérový festival žiarivým dokladom.

Je veľmi dôležité a žiadúce, aby sa postupne darilo týchto ľudí naplno integrovať do našej spoločnosti, pretože to bude znamenať pre ňu veľký prínos a obohatenie. Zároveň s tým bude možné výraznou mierou zlepšiť kvalitu ich života, ktorá je v súčasnosti na nízkej úrovni. Snažiť sa, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli navštevovať plavárne, kaviarne, divadlá alebo kiná, čo je v zahraničí bežné, zatiaľ čo u nás je to v mnohých ohľadoch
nielenže nemožné, ale doslova tabu.
Zostáva veriť, že vďaka podujatiam, akým bol prvý bezbariérový festival na Slovensku i ďalším podobným podujatiam aj na Slovensku dôjde k akceptácii týchto ľudí a k ich úspešnej integrácii. Sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti a podľa toho by sa k nim aj naša spoločnosť mala začať správať.

Text a foto: Ing. Hraško Peter
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk