ROK 2016 - Paralympijsky rok

ROK 2016 - Paralympijsky rok
Rok 2016 sa celý niesol v duchu letných paralympijských hier v Rio de Janiero v Brazílii nielen na  celom svete, ale aj u  nás. Všetko naše úsilie smerovalo k  tomu, aby sme splnili limity účasti do Ria. Preto sme sa okrem pretekov, o ktorých sme hovorili v minulom čísle, zúčastnili aj ďalších športových aktivít. 
Otvorené majstrovstvá Nemecka IDM 2016 v Berlíne
30. ročník medzinárodných majstrovstiev Nemecka - IDM 2016 sa konal v Berlíne v dňoch od 8.6. do 12.6.2016. Z nášho klubu sa pretekov zúčastnili Jadranka Marić, Karina Petrikovičová, Adam Riečičiar a  Marek Sloboda. Na týchto majstrovstvách mala štartovať aj Tatiana Blattnerová, ale mala úraz ruky (zlomený prst na ruke), tak sa pretekov nemohla zúčastniť. Ako osobní asistenti boli Katarína Marić a Milan Sloboda, ktorý bol súčasne aj tapperom a vodičom našej časti výpravy. Vo výprave bola ešte trénerka Daniela Šipošová.

Dosiahnuté výsledky
Karina PETRIKOVIČOVÁ, S13, SB13, SM13 - štartovala v piatich disciplínach, v ktorých by mala štartovať na  paralympijských hrách v Rio de Janeiro 2016, kde bude za plávanie jediná reprezentantka zo SR. Svojimi výsledkami potvrdila správnosť prípravy na  paralympiádu, keď si v disciplíne 200m polohové preteky zaplávala osobný rekord. V ostatných disciplínach sa pohybovala v blízkosti osobných rekordov. V dvoch disciplínach - 100m motýlik a  200m polohové preteky, bola náhradníčkou do OPEN finále podľa zisku počtu bodov. V disciplíne 100m znak sa prebojovala do OPEN Ženy B finále podľa počtu bodov, ale pre bolesti v ramene do neho nakoniec nenastúpila. Vo svojej skupine postihnutia získala v tejto disciplíne bronzovú medailu. Svojimi výsledkami potvrdila oprávnenosť svojej účasti na PH Rio 2016 najvyšším ziskom počtu 706 bodov zo všetkých plavcov výpravy SPV, ktorých bolo na týchto pretekoch celkom osem.
Jadranka MARIĆ, S9, SB8, SM9 - štartovala v  piatich disciplínach, z  toho v  štyroch disciplínach si zaplávala osobný rekord, najkvalitnejší na  100m a  400m v.sp. V  bodovom hodnotení získala z výpravy SPV tretí najvyšší počet 466 bodov.
Adam RIEČIČIAR, S5, SB4, SM5 - štartoval v piatich disciplínach, kde si v  troch disciplínach zaplával osobné rekordy, najkvalitnejší bol v disciplíne 100m prsia, kde vo svojej skupine postihnutia získal aj bronzovú medailu. Najvyšší počet bodov, ktorý získal v  bodovom hodnotení, bolo 209 bodov. Marek SLOBODA, S11, SB11, SM11 - štartoval v piatich disciplínach, kde v disciplíne 400m v.sp. si zaplával veľmi kvalitný osobný rekord. V disciplíne 100m prsia si zaplával tiež kvalitný osobný rekord a ako druhý člen výpravy SPV si vyplával účasť v OPEN Jugend B finále, kde skončil na 8. mieste z 10 plavcov. V disciplíne 100m znak získal striebornú medailu. Celkovo si zaplával tri osobné rekordy. Najvyšší počet bodov, ktorý získal v  bodovom hodnotení, bolo zisk 293 bodov. IWAS Under 23 World Games 2016 Na  pretekoch the IWAS Under 23 World Games, ktoré sa konali v dňoch od 29.6.2016 do 3.7.2016 v Prahe sa zúčastnili i plavci zo Slovenska pod záštitou SPV.

Pretekov sa zúčastnilo viac ako 400 športovcov z 30 krajín sveta v športoch: atletika, stolný tenis, šerm na vozíku a plávanie. V plávaní sa pretekov zúčastnilo 17 štátov z celého sveta. Okrem plavcov z PK TZPŠ DOLPHINS - Anny Gettlerovej, Jadranky Marić a Adama Riečičiara sa pretekov zúčastnil i plavec Viktor Verba z PK CHEMES v Humennom. Doprovod tvorili Ján Gettler, Katarína Marić PK TZPŠ DOLPHINS a Marián Tomahogh a Marián Verba z PK CHEMES Humenné. Vedúcou výpravy bola Daniela Barbušová. Jadranka MARIĆ, S9, SB8, SM9 - štartovala v šiestich disciplínach a vyplávala si tri bronzové medaily, 6-krát sa prebojovala do  finále. Anna GETTLEROVÁ, S8,SB7,SM8 - štartovala v  piatich disciplínach, štyrikrát sa prebojovala do finále. Adam RIEČIČIAR, S5, SB4, SM5 - štartoval v piatich disciplínach, do finále sa prebojoval 5-krát, vybojoval si jednu bronzovú medailu. Viktor VERBA, S8, SB7, SM8 - štartoval v šiestich disciplí- nach, 5-krát sa prebojoval do  finále, z toho sa dvakrát umiestnil na 4. mieste. Slovenská výprava získala štyri bronzové medaily, všetci medailisti sú členmi nášho klubu.

XV. PARALYMPIJSKÉ HRY RIO 2016
Karina PETRIKOVIČOVÁ ako jediný zástupca slovenského paraplávania splnila sedem limitov účasti na  PH v Riu 2016, z toho boli štyri limity „A“ a  tri limity „B“. Na  základe týchto výsledkov som ju po dohovore s pretekárkou prihlásila do piatich disciplín - 100m motýlik, 200m polohové preteky, 50m voľný spôsob, 100m voľný spôsob a 100m znak. V disciplíne 100m motýlik boli zlúčené všetky skupiny postihnutia S11 až S13 a z prihlásených 20 pretekárok mala 16. prihlásený čas. Zaplávaný čas 1:20,83 predstavuje zaostanie za osobnými rekordom o 0:03,45, čo predstavuje zaplávaný 18 čas z  20 štartujúcich. Táto disciplína nie je jej hlavná disciplína, zaplávaný čas bola daň prvému štartu na PH a veľmi veľkému predsavzatiu zaplávať osobný rekord a čiastočne aj daň tomu, že som ako trénerka bývala mimo paralympijskej dediny, a tým ju všetko rozptyľovalo, lebo bola odkázaná na seba pri svojom zrakovom postihnutí. V disciplíne 200m polohové preteky štartovali plavkyne skupiny postihnutia S13, z prihlásených 17 pretekárok mala 14. prihlásený čas. Zaplávaným časom 2:47,24 si vytvorila nový osobný rekord zlepšený o 0:00,38 sek. V celkovom poradí klesla o jednu priečku a skončila v tejto disciplíne nakoniec na 15. mieste. V disciplíne 50m voľný spôsob bolo prihlásených 20 pretekárok len skupiny postihnutia S13 a mala 16. prihlásený čas. Aj v tejto disciplíne si utvorila nový osobný rekord časom 0:29,92, čo predstavuje zlepšenie osobného rekordu o 0:00,26 sek. Týmto časom si udržala pôvodné 16. miesto. V Londýne by sa týmto časom umiestnila na  8. mieste vo finále. Táto disciplína bola veľmi náročná, keďže v  76 stotinách sekundy sa umiestnilo 10 plavkýň a  v  nasledujúcich 93 stotinách sekundy bolo ďalších 6 pretekárok. Neskutočne náročná disciplína! V  disciplíne 100m voľný spôsob boli zlú- čené všetky skupiny postihnutia S12 a  S13 a z prihlásených 20 pretekárok mala 16. prihlásený čas. Zaplávaný čas 1:06,18 predstavuje nový osobný rekord a zaplávaný čas je lepší o 0:01,06 sek. V celkovom poradí skončila na 17. mieste z 19. štartujúcich. Hlavnou disciplínou Kariny Petrikovičovej bolo 100m znak.

V tejto disciplíne bolo prihlásených 14 pretekárok skupiny postihnutia S13 a prihlásený čas bol štvrtý najlepší. Táto disciplína bola naša najdôležitejšia.
Cieľom bolo dosiahnuť lepšie umiestnenie ako v Londýne, kde sme sa umiestnili na 6. mieste vo finále. V rozplavbe dosiahla čas 1:14,68, čím zaostala za osobným rekordom 0:00,11 sek. a dostala sa týmto časom na 5. mieste do  poobedňajšieho finále. Vo finále sa časom 1:14,61 umiestnila na  5. mieste a  za osobným rekordom zaostala 4 stotiny sekundy. Toto je najlepší výsledok zrakovo postihnutého plavca v  histórii SR. Za  medailovým umiestnením zaostala o  2,36 sek. Oproti Londýnu sa polepšila o  jednu priečku, čím splnila svoj cieľ, hoci v kútiku duše poškuľovala po medaile. Nevyšlo Ti to teraz, Karinka, ideme do Tokia.

Napísala: Ing. Daniela Šipošová, osobná trénerka plavcov PK TZPŠ DOLPHINS v Bratislave
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk