Aktivity SPOSA Banská Bystrica - koniec roka 2018

Aktivity SPOSA Banská Bystrica - koniec roka 2018
Minulý rok OZ SPOSA BB prijala niekoľko ponúk a chopila sa príležitostí, ktoré podporili našu činnosť. O bohatý a hodnotný celoročný program je zaručene postarané.

Vďaka originálnemu nápadu jednej z našich členiek, mamičky autistického syna, vytvorili šikovné ruky rodičov a  dobrovoľníkov unikátne pohľadnice a  pozdravy s vianočnou tematikou. Boli výnimočné nielen ich námetom, ale aj netradičným výrobným postupom. Pri ich zhotovovaní vládla predvianočná atmosféra, ktorá sa ešte viac prejavila pri ich samotnom predaji, ktorý prebehol v dňoch od 17. do 19. 12. 2018 v OC Terminál Banská Bystrica. Všetci sme boli milo prekvapení obrovským záujmom verejnosti nielen o naše výrobky, ktorými boli spomenuté pohľadnice, ale aj stromčeky šťastia, voňavé mydielka na prírodnej báze, voňavé vrecúška plnené sušenou levanduľou, ale aj ich záujmom dozvedieť sa niečo viac o autizme, o  našom fungovaní, aktivitách a zameraní v OZ SPOSA BB.
Finančný výťažok z predaja na vianočných predajných trhoch bol použitý na zakúpenie terapeutických pomôcok a na liečebné terapie detí s poruchami autistického spektra.

Ďalšou príjemnou akciou bola „sposácka“ vianočná kapustnica v našom lokálnom priestore na Hornej ulici 67. Stoly boli plné domáceho sladkého i  slaného pečiva a pri dobrej zábave sme si vychutnávali aj teplý nealko punč.
Koniec roku 2018 sme zavŕšili benefičnou kapustnicou, súčasťou ktorej bolo vystúpenie Baníckeho spevokolu HALIAR zo Starých Hôr. Okrem spievania a rozprávania pútavých príbehov sa „baníci“ aktívne podieľali na samotnej príprave výbornej kapustnice. Výťažok z jej predaja bol venovaný našej organizácii. Celá táto šľachetná udalosť prebehla 31.12. 2018 v priestoroch OC Terminál Banská Bystrica, ktorý benefičnú kapustnicu organizoval, za čo SPOSA BB ďakuje.

K pravidelným celoročným aktivitám v našich priestoroch patrí canisterapia – je to druh rehabilitácie so špeciálne vycvičenými psami nielen na prácu s deťmi a osobami s autizmom, ale aj fyzioterapia, muzikoterapia, arteterapia. Taktiež podporujeme plávanie, ktoré posilňuje imunitný systém a  deti si môžu s veľkým nadšením užívať kontakt s vodou.

Tvorivé dielne mamičkám poskytujú uvoľnenie a duševný oddych, prinášajú nové nápady, porozprávajú sa o ich živote, o výchove, o vlastných skúsenostiach s autizmom svojich detí, o nových plánoch a rodinných potrebách, v čom potrebujú podporiť. Často tu vznikajú nápady na rozvoj SPOSA BB.

Láska lieta vzduchom aj medzi nami priateľmi, spolupracovníkmi a kolegami. Preto sme sa rozhodli pripomenúť si Deň svätého Valentína, ako sa patrí i na pracovisku v podobe malého občerstvenia. Nachystali sme pukance, domáce sušené jabĺčka, domácu limonádu, kávu a čaj. Naša kolegyňa Valika upiekla skvelú valentínsku tortu. Príjemnú atmosféru podčiarkol aj romantický film, ktorý sme si popri tom pozreli, porozprávali sa. Na záver sme si medzi sebou žrebovali čísla z našej mini tomboly, pod ktorými boli ukryté malé drobnosti, každý niečo doniesol podľa svojho uváženia a možností. V ten deň nikto nezostal bez milého darčeka, ktorý ho potešil a zavŕšil príjemnou bodkou celé stretnutie.

Úzko a často spolupracujeme s Komunitným centrom Fončorda. Spoločne sa podieľame na medzigeneračných tematických tvorivých dielňach, ktoré sa konajú raz do mesiaca Nebolo inak ani dňa 15.02.2019, kedy témou bol už spomínaný Deň zaľúbených - Valentín. Celé popoludnie sa nieslo v duchu „LÁSKAvosť v  komunite“ Láska tu nielen prúdila, ale bola inšpiráciou na tvorenie v rôznych farebných škálach aj spôsoboch. Nesmelo chýbať občerstvenie na sladko i na slano a dodržiavanie pitného režimu. Najsladšou čerešničkou večera bola panna cotta vyrobená rukami nášho láskavého človeka a priateľa Jožka Hucmana, na ktorej si každý zúčastnený nesmierne pochutil. Bola výborná, ďakujeme, Hucko!

Ako po iné roky, tak aj tento sa SPOSA BB zapojila do projektovej výzvy spoločnosti TESCO pod názvom „Vy hlasujete, my pomáhame“. Boli vybrané 3 projekty do verejného hlasovania, medzi nimi i náš projekt – Voľnočasové aktivity pre autistov v Banskej Bystrici. Hlasovanie prebehlo v dvoch predajniach TESCO v  dňoch 21. 01. - 17.02.2019. Nám sa podarilo získať najviac žetónov, za čo všetkým zo srdca ďakujeme. Finančné prostriedky budú použité na liečebné terapie a cvičenia pre deti a osoby s autizmom.Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na uľahčení života detí a dospelých osôb s  autizmom v Banskej Bystrici – rodičom, dobrovoľníkom, spolupracujúcim odborníkom, priateľom, partnerom, sympatizantom a všetkým, ktorí nám úprimne prajú a fandia.

Vlaďka Marciová SPOSA BB

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk