Covid ako liek

Covid ako liek
Niekto sa možno pozastaví nad názvom príspevku, čo to autor píše? Vražedná pandémia ako liek? Áno, aj jed je niekedy liekom pre toho, kto pozná tajomstvo dávkovania...

Teraz sme mnohí predávkovaní strachom o život svoj i svojich najbližších. Pointa reálneho života spočíva v tom, že v čase medzi dvomi medzníkmi - narodením a smrťou, treba svoj život žiť čo najplnšie napriek všetkým vonkajším podmienkam.
Neustále mi prichádza na myseľ výrok, v ktorom je vyjadrená hlboká pravda: „Bláznovstvo je robiť stále to isté, a pritom očakávať iný výsledok.“

Od detstva milujem životopisné filmy o známych lekároch, vedcoch, osobnostiach. Mnohí bádali a išli na pokraj svojich ľudských možností. Niektorí vo chvíli, keď už boli absolútne istí výsledkom a pripravení prezentovať svoj vynález či výtvor, náhle zlyhali. Stáva sa to aj teraz, ale väčšinou akoby riadením vyššej moci, zrejme preto, aby bolo zlato múdrosti preskúšané v ohni pokory. Často zato nemohli ani sami nositelia nových myšlienok, ale spôsobila to malosť iných ľudí, ktorí boli súčasťou procesu. Až odhalením a pomenovaním takýchto slabých ohniviek reťaze sa dostavil úspech.

Každý jeden deň píše svoj príbeh...

...a tak nachádzam v týchto časoch covidových všelijaké podobenstvá v bežných životných situáciách. Napríklad.
Mladí muži u nás maľovali priestor. Na stenách bolo mnoho náterov. Oškrabali dve vrstvy, popraskané a nepekné. Majiteľ budovy to s nimi konzultoval a chlapci navrhovali oškrabať všetko. Majiteľ, poznajúc podkladové nátery, ich od toho odradil. Chlapci na stenu natiahli tenkú stierku a po pár dňoch začali maľovať. Jeden z nich však so svojou prácou nebol spokojný, lebo farba v mnohých vrstvách začala praskať a olupovať sa. Hnevalo ho to. Po rozhovore s ním, mi celá táto situácia pripomenula reálny obraz sveta a ľudskej psychológie. Analógiu vrstvenia osudov v jednotlivých rodoch.
Hromadenie ťažkých vecí v rode, od ktorých sa odvíja mnohé, čo sa nám deje, zaťaženie rodových línií rôznymi traumami, zamlčané závažné udalosti, tabu témy v rodine, vytesnení rodinní príslušníci, za ktorých sa hanbíme, tzv. čierne ovce, potláčané krivdy, strachy, všetko dlho zatajené sa raz istým spôsobom prejaví a zviditeľní. Upozornenia nato, čo treba odhaliť, odkryť, pomenovať, vyriešiť, prijať, pochopiť, uvoľniť a zmeniť, sa ťažko ignorujú. Prekrývanie náterov môže v milosrdnom prípade skončiť opadnutím tenkej vrstvy „maľovky“, no v horšom prípade aj úplným zrútením hrubej vrstvy omietky. A to už zabolí. Z vlastnej skúsenosti viem, že malé kozmetické úpravy veľa nezmenia. Hlboké zoškrabanie duševných nánosov prináša liečivú zmenu. Pravda oslobodí, uvoľní množstvo blokovanej energie, obnoví jej toky. Je to ako vyčistenie koryta rieky. 

Dôsledky prejavenia pravdy

Dôsledky prejavenia pravdy môžu mať viacero podôb. Mnohokrát to boľavo raní ego, ktoré má každý z nás. Búrlivá reakcia ega je merný ukazovateľ toho, čo ešte treba ošetriť, priznať, vyliečiť. V prípade, že nás niečo zabolí či nahnevá, treba nevyhnutne preskúmať najskôr u seba svoje slabé miesto, prečo sa nás to tak dotklo. Keď to slabé miesto odhalíme, polovicu práce máme za sebou. Každý človek, ktorého stretneme, je naším pomocníkom lebo nám odzrkadlí to, ako nás vidí a čo vedome či nevedome vysielame do okolia. 
Môžeme meniť sami seba, svoj svet, ale meniť to môžeme len vtedy, keď sami pred sebou priznáme pravdu, keď sme ochotní ju vidieť. Najťažšie je prijať samého seba vo svojej holej podstate. Pandémia nám dáva možnosť poobzerať sa v jej zrkadle zo všetkých strán, a tým môže byť veľmi liečivá.

M. Helexová Babalová

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk