Dobrovoľníctvo pre rodiny s osobou s autizmom

Dobrovoľníctvo pre rodiny s osobou s autizmom
Je ťažké nájsť dobrovoľníka pre potreby tejto cieľovej komunity. V mesiaci september sa na mnohých miestach Slovenska chystá týždeň dobrovoľníctva, aj my zo SPOSA BB sa zapojíme. Chystáme v utorok 20.9. o 16,30 hod. workoshop, ktorý sa zrealizuje v priestore Komunitného centra na Fončorde.

Počas neho chceme poinformovať záujemcov, ktorí by nám v budúcnosti chceli pomôcť, aké potreby a očakávania máme. V čom nám môže byť okolie nápomocné, aby sme sa mohli rozvíjať my aj naše deti. Ukázať našu rodičovskú dobrovoľnícku prácu a akcie, ktoré sme svojpomocne zrealizovali, ponúknuť im možnosť niečo sa naučiť. 


Prostredníctvom tohto workshopu pomenovať naše potreby, ponúknuť niečo nové, nadviazať nové partnerstvá a  vyhľadať budúcich potencionálnych dobrovoľníkov. Je pre nás dôležité nájsť ľudí, ktorí budú z  rôznych profesií a  naučia sa pracovať s  komunitou rodín s  osobami s  autizmom. V budúcnosti nám umožnia rozvíjať skrytý potenciál na všetkých stranách a nám rodičom s autizmom pomôžu zrealizovať cielenú a  adresnú pomoc pre všetky rodiny, ktoré o to prejavia záujem.
Pred pár mesiacmi jedna mama chlapca s autizmom povedala: „Veru, nikto nám nepomáha, lebo všetko sme sa naučili zvládať sami a v zanietenej túžbe udržať sa za každú cenu, nemáme ani čas na to, aby sme dokázali požiadať o  pomoc“.
A  tak okolie vníma našu komunitu, ako tú, ktorá vlastne pomoc nepotrebuje, ale opak je pravdou. Musíme sa naučiť poprosiť o pomoc, ale aby sme ju dostali, musíme ukázať okoliu, v čom sú naše životy iné. Aj cez akcie, ktoré robíme otvárame pomyselné dvere autizmu a vpúšťame dnu ľudí aj z iných komunít, z ktorých mnohí pocítili, že naše životy sú naozaj iné. Mnohí medzi nás už istý čas chodia a ako dobrovoľníci pomáhajú. Práve oni boli tí, ktorí nás posunuli o krok pred. Aby tých krokov bolo viac, potrebujeme, aby medzi nás prišli ďalší. Preto neváhajte a ak chcete zažiť niečo nové, príďte medzi nás. 

Mária Helexová


 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk