OZ SPOSA BB a jej aktivity november a december 2017

OZ SPOSA BB a jej aktivity november a december 2017
November sa niesol vo vysokom pracovnom nasadení. Spolu s  príchodom nových dobrovoľníčok cez ÚPSVaR sa začal realizovať náš projekt podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia. 6.11. sa uskutočnilo prvé stretnutie s rodičmi detí s autizmom, vytvorili sme logistiku projektu, koordinovali všetky aktivity, učili sa, vylepšovali. 

Deti zaradené do projektu chodili po vyučovaní cvičiť. Pridali sa aj mamičky s malými detičkami, ktoré majú rôzne oslabenia. Na cvičenie chodí pravidelne 15 detí rôzneho veku, dokonca aj dospelí. V novembri sa uskutočnili tri tvorivé dielne venované rôznym technikám a výrobe maličkostí z rôznych materiálov (Paverpol, Antistresové paradajky na paradajkových hodoch a Gaštankovo). Naše deti s autizmom, ktoré majú mnohé problémy v správaní, socializácii, komunikácii či v hrubej a jemnej motorike, sa učili sústrediť, zotrvať, počúvať, odpútavať a spolupracovať s inými rovesníkmi. Cvičili individuálne, ale aj skupinovo. My, dospelí, sme sa učili tiež. Pozorovať, niekedy mlčať a hľadať možné cesty a postupy pre každé dieťa individuálne. Zatiaľ cvičíme v prepožičaných priestoroch OZ Nožička, ale hľadáme vlastný vyhovujúci priestor aj kvôli ďalším projektovým zámerom. Je nevyhnutné, aby sme ich mali. Deti či dospelí s autizmom a ich rodiny to potrebujú ako soľ.

V novembri sa realizovali tri podporné skupinky v KC Fončorda, ktorých sa zúčastnili mamičky detí s  autizmom. Dva týždne, cez výzvu nadácie VÚB sme spoločne zbierali hlasy na simulátor autizmu a uspeli sme. Najkrajšia na tom bola súhra našich rodičov, priateľov a komunít Komunitného centra Fončorda, ŠZŠ na Ďumbierskej 15 a iných partnerov, ktorí nám pomáhali. Výsledok 1490 hlasov, za čo všetkým ďakujeme, nám pomohol získať podporu na zakúpenie simulátora autizmu.
December, posledný asi najkrajší mesiac v roku práve pre vianočné sviatky, bol venovaný nielen cvičeniu, ale aj krásnym tvorivým dielňam. Deti vyrábali – pod vedením lektorky Miriam – z recyklovaných plechoviek krásne Mikulášske lampášiky, ktoré pre tvorivé aktivity vhodne upravil jej otec. Koordinátorka Komunitného centra Fončorda Sisa ich predtým obetavo poumývala, vďaka čomu doma upchala odpad. Sme veľmi vďační za takúto pomoc a spoluprácu z viacerých strán. Pri vôni s láskou vareného nealkoholického punču všetci vkladali srdiečko do vyrábania rôznofarebne vyzdobených lampášikov, ktorými potom deti na Fončorde privítali Mikuláša.

Druhé dielne boli anjelské, kde sa vyrábali anjeli z rôznych materiálov. Krásna atmosféra, síce kvôli poruche bez elektriny v zásuvkách a s ľadovým punčom, no bohatá na anjelov vyrobených zo špeciálneho cesta a dobrú náladu. Anjelikov sme vyrábali pre ľudí, ktorí neprežijú Vianoce v kruhu najbližších, žijú totiž v domove dôchodcov. Aspoň tými malými postavičkami duchovných bytostí mali vyzdobené svoje izbičky a zažili pocit, že niekto na nich myslí. Komunitné centrum Fončorda je prechodným domovom, kde môžeme plniť spoločne ciele a robiť spoločne to, čo nás baví. Myšlienky sa menia na slová a spoluprácou na skutky. Výsledkom predvianočnej aktivity bola aj zbierka hračiek, oblečenia a obliečok na postele, potravín a iných maličkostí pre tých, ktorí si často nemôžu dovoliť ani „bežné“ veci. Každý z nás niečo priniesol a spoločne sme pripravili niekoľko vriec darčekov. Vďaka všetkým, ktorí ich rozviezli tam, kde na ne čakali: Erike, Silvii, Diane.

Nechýbalo ani posledné podporné rodičovské stretnutie v stredu 13.12., ktorým sme zavŕšili končiaci rok.


V piatok 15.12. Janka Vigašová z OZ Nožička, spolu s partnermi OZ Erika Karová, OZ Kompas centrum rozvoja, spoločnosťou TESCO (občerstvenie), LIONS clubom BB, Matejom Tóthom, Divadlom na rázcestí a ďalšími, pripravila Mikulášsky program pre rodiny detí s  rôznymi znevýhodneniami. Mikuláš rozdal v dámskom sprievode a s asistenciou čerta deťom sladkosti a  pekné darčeky. Bábkoherečka deťom predstavila rôzne typy bábok, ktoré si mohli vyskúšať a ani dospelí neodolali tejto možnosti. Všetci si pochutnávali na výborných doma pečených vianočných koláčoch a  jednohubkách. Všetkým aktérom rodiny, ktoré sa podujatia zúčastnili, zo srdca ďakujú. Vďaka koordinátorke KC Fončorda Silvii, deti zo SPOSA BB dostali od kuriérskej služby, ktorá si toto centrum vybrala pre realizované sociálne projekty, darčeky podľa vlastného výberu. Ježiškovi mali deti napísať list so želaním, ktoré splnil krátko pred sviatkami a bol dokonca štedrejší, čo deti úprimne potešilo.
Deti zo SPOSA BB dostali pod stromček aj krásne knihy vďaka KNZM a predajni ARTFORUM v Banskej Bystrici z projektu DARUJ KNIHU, ktorý bol už dvanásty v poradí a SPOSA BB sa ho zúčastnila druhýkrát. Deti veľmi pekne ďakujú.
Posledné dva mesiace boli potvrdením, že keď sa spoja dobrí ľudia, dobrí partneri a priatelia, dejú sa zázraky.
Rok 2017 ich bol plný vďaka všetkým vám, ktorí ste to nevzdali na našej spoločnej ceste.

 

Ďakujeme Vám!

Mária Helexová

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk