Pandémia nás nezastaví

Pandémia nás nezastaví
Rok 2021 sa od začiatku nesie v tieni COVIDu, čo pretrváva už pomaly rok. Ľudia podliehajú strachu. Keby sme povedali, že nemáme rešpekt pred touto hrozbou, klamali by sme. Napriek tomu pri našich deťoch si nemôžeme povedať - vzdávame sa. 
Dlhodobo sa na deťoch i na nás rodičoch odzrkadľuje vyčerpanie a frustrácia z bezmocnosti, ktorú žijeme, v systéme, v ktorom niekedy netušíme, čo vlastne platí. 
Vďaka mimoriadnej podpore Nadácie Volkswagen Slovensko, ktorú poskytuje organizáciám SPOSA na Slovensku, sa aj v našej bystrickej organizácii podarilo zakúpiť ochranné pracovné, dezinfekčné prostriedky a germicídnu lampu. Okrem hygienickej ochrany sme mohli posilniť aj podporné terapie a edukačnú intervenciu s mladými pani učiteľkami, ktoré individuálne pracujú s našimi deťmi.
Ďalším krásnym úspechom je projekt „Oáza pokoja“, ktorý realizujú študenti PF UMB v našom Lokálnom priestore SPOSA BB. Prerábajú jednu z herničiek na miesto, kde sa bude pracovať na senzorickej a motorickej stimulácii, ale poslúži aj na oddych. V súčasnosti spoločne aj s dobrovoľníkmi cez UPSVaR im aktívne pomáhame. Miestnosť sa postupne mení. Využijeme aj pôvodné prvky, no už budú mať ucelenejší a hlavne terapeutický rozmer. 
Pre dobrovoľníkov, ktorí dlhodobo získavajú svoje praktické zručnosti, prebieha pokračovanie projektu „Udržujme oheň“, čo sú terapeutické sedenia so psychologičkou PhDr. Denisou Pinkovou.
V decembri SPOSA BB dostala podporu projektu „Spolu zvládneme viac“. Projekt sa realizuje vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto a Rotary Clubu Banská Bystrica. Projekt je zameraný na pomoc rodinám, ktoré sa v súčasnej situácii dostali do hlbokej segregácie a deti so znevýhodnením stratili mnohé socializačné rámce, keďže sú vylúčené z bežného vzdelávania. Výluku zo sociálnych a spoločenských kontaktov zažívajú aj rodičia či osamotené matky. Izolácia tejto skupiny obyvateľstva sa totiž ešte viac prehĺbila, hoci to bolo náročné aj pred pandémiou.
V SPOSA BB beží život tak, ako to okolnosti umožňujú. Denne sa spolu s dobrovoľníkmi staráme o priestory, ktoré slúžia na prácu s deťmi a rôznymi inými cieľovými skupinami. 
V mesiaci február sme pomáhali pri sťahovaní mamičke, ktorá to nemá v živote najľahšie. Podarilo sa nám aj napriek situácii získať dostatočné množstvo šikovných ľudí, ktorí jej pomohli. 
Chcem sa touto cestou poďakovať pracovníčkam a pracovníkom Podniku medzitrhu práce - Šanca pre všetkých,n. o. a parkuristom od Reinyho, ktorí sa tejto pomoci zúčastnili.
V tejto ťažkej dobe vnímam, že sme v ohrození, no nemôžeme prestať žiť. Strach pohlcuje dušu a znefunkčňuje telo, ak nebudeme ďalej tvoriť novú priaznivú realitu, zomrieme aj na iné ochorenia ako covid.
Preto odkaz pre všetkých: nezastavme sa a nenechajme sa zlomiť na duchu. Sú aj temné dni, myšlienky, okamihy, ale všetko sa deje pre niečo. Buďme bdelí a pripravení, že vždy niekto potrebuje pomoc. Aj keď občas máme strach, neprestaňme byť ľuďmi.
Mária Helexová Babalová
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk