Príprava letného tábora pre deti s autizmom Zážitkovo

Príprava letného tábora pre deti s autizmom Zážitkovo
Mesto Banská Bystrica v spolupráci s OZ SPOSA BB organizuje v dňoch 25.7. – 29.7. 2022 denný tábor Zážitkovo, ktorý je ur- čený pre deti s autizmom. Úlohou tábora je ukázať, čo všetko je potrebné pre fungovanie potrebnej odľahčovacej služby pre rodiny s dieťaťom s autizmom.

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s OZ SPOSA BB organizuje v dňoch 25.7. – 29.7. 2022 denný tábor Zážitkovo, ktorý je ur- čený pre deti s autizmom. Úlohou tábora je ukázať, čo všetko je potrebné pre fungovanie potrebnej odľahčovacej služby pre rodiny s dieťaťom s autizmom. Tábora sa zúčastní 9 detí. Každé dieťa bude mať svojho asistenta. Spolu s Katkou budeme poskytovať pomoc každému, kto ju bude potrebovať. 


Na príspevok do časopisu Inak obdarení som sa veľmi tešila, pretože môžem písať o tom, ako vnímam prípravu tábora. Týždeň strá- vený s deťmi s autizmom a inými zdravotný- mi znevýhodneniami má pre nás všetkých veľký zmysel. Keď hovorím za seba, každou návštevou ľudí v SPOSE BB prehodnocujem svoj život a svoje postoje. Dotýkam sa svo- jich zraňujúcich tém a tak sa dokážem po- súvať vpred. Pre rodičov detí s autizmom je to čas, kedy si môžu trochu vydýchnuť. Deti spoznajú nových ľudí, budú robiť nové čin- nosti, hry a budú prekonávať samých seba. Pre nás nie sú dôležité skvelé výsledky. Na- šim cieľom je, aby deti mali radosť, spoločne sa zabavili a cítili, že sme tu pre nich.


Na päť táborových dní sme si pripravili krás- ny program. Vytvorili sme ho spoločne s Kat- kou a Viki. Každý deň začíname muzikotera- piou s Luckou. V pondelok sa všetci spoločne zoznámime a naladíme na seba. Deň prebieha v SPOSE a nesie sa v duchu farieb. Deti si pomaľujú tričká, poodtláčajú farebné ruky a prírod- niny na papier, budeme spoznávať emócie, vyrobia si tašky na poklad, ktorý nájdu po- sledný deň a spoločne vytvoríme táborovú vlajku. Vlajka nám bude skrášľovať už beztak krásne prostredie v Komunitnom centre Sásová. Tu bude tábor prebiehať ostatné dni.
V utorok budeme sadiť stromček a pracovať s jemnou motorikou. Povieme si, že každý človek má svoju hodnotu, vytvoríme papie- rové jabĺčka a spoločne sa zabavíme pri hre s farebnou plachtou. Opečieme si špekačky, postavíme vigvam a k tomu si vytvoríme indiánske čelenky.

Na stredu sme si pripravili športový program, kde deti prejdú prekážkovú dráhu. Vo štvrtok vyrobíme sliz, olejovú lampu, za- hráme sa s vodou, my starší si zopakujeme skladanie papierovej loďky a spolu sa vy- bláznime s bublifukom. 

A v piatok na deti čaká pokladománia, kde na 5-ich stanovištiach budú riešiť úlohy, ako napríklad priraďovať farby, skladať puzzle, hrať pexeso a popritom si aj zašportujú. Ich odmenou bude poklad, ktorý nájdu na zák- lade hesla.Deti sa rozhodne nudiť nebudú. Pre kaž- dé dieťa, ak mu aktivity budú nepríjemné, máme pripravené náhradné činnosti. Na celý týždeň máme zabezpečenú stravu od spon- zorov plus rodičia nosia deťom ich obľúbe- né jedlá. V tomto tábore je každý potrebný. Každý, kto má rád ľudí so zdravotným znevý- hodnením a chce urobiť niečo pre druhých. Tábora sa zúčastnia aj zdravé deti, ktoré pri- nesú hravosť, bezprostrednosť a aj keď samé o tom nevedia, realizujú prirodzenú integrá- ciu. Nezabudli sme ani na seba, dospelých. Každý deň budeme začínať a končiť psychic- kou hygienou, aby sme boli naladení na deti a na svoje rodiny. Tak nám všetkým prajem krásny tábor a v ďalšom čísle si budete môcť prečítať o tom, čo deti zažili, čo sme im my, ako asistenti odovzdali a zároveň získali. Pra- jem vám krásne leto.

SPOSA BB

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk