Spolu vpred

Spolu vpred
SPOSA BB vybudovala v minulom roku svoj nový domov – Lokálny priestor SPOSA BB. Bola to práca rodičov a aktivačných pracovníkov z ÚPSVaR v Banskej Bystrici, ktorí formou dobrovoľníckej činnosti, pomohli pri zriaďovaní nového priestoru, ale aj pri mnohých napomáhajúcich aktivitách v práci s autistickou mládežou a realizácii mnohých projektov.
Pomohli aj mnohí iní starším nábytkom, vybavením, prácou, dobrou radou. V roku 2019 podporilo Mesto Banská Bystrica finančne prenájom priestorov aj materiálno technického zabezpečenie, vďaka ktorému realizujeme už pravidelne množstvo na rozvoj osôb s autizmom potrebných aktivít. Vďaka ďalším súbežným projektom / Komunitná nadácia zdravé mesto a dvom percentám sa konajú canisterapie, cvičenia, tvorivé dielne, muzikoterapie, masáže, psychoterapie, rozvojové aktivity na získavanie pracovných zručností osôb s hendikepom, tvorivé a motivačné aktivity pre rodičov.

Mesto Banská Bystrica, osobne z rúk pána primátora Jána Noska podporilo ďalšie aktivity aj výťažkom z benefičného plesu, za čo SPOSA BB ďakuje. V  mesiaci február zástupcovia SPOSA BB absolvovali s podporou Mesta BB a iniciatívy pani Ing. Márii Filipovej exkurziu do Bratislavy, kde zástupcovia z radov rodičov mali možnosť vidieť a zažiť podporované zamestnávanie, chránenú dielňu, rehabilitačné a integračné stredisko s mnohými inšpiráciami.
Za bohatý program, ktorý si pre nás pripravila pani Viera Záhorcová ďakujeme. Na záver sme navštívili aj komisárku pre osoby so ZP pani Zuzanu Stavrovskú. Ďakujeme partnerom ÚPSVaR BB, Mesto Banská Bystrica, ktorí podporili dobrú vec, ktorá prinesie prospech.
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk