SPOSA BB v roku 2019

SPOSA BB v roku 2019
Začiatok roka 2019 bol plný otázok. Čo nás čaká, aké možnosti, rozvoj a  pokroky prinesie? Už v januári sa začali diať malé veľké zázraky. Charitatívny mestský ples v Banskej Bystrici priniesol 3  557,-€ pre autistov, keď sa nám to donieslo všetci sme sa nesmierne tešili. Druhou veľkou pomocou mesta Banská Bystrica, bola dotácia a podpora prenájmu a technického vybavenia našej telocvične.

Významná pomoc mesta pomohla k  mnohým ďalším krokom, ktoré rodičia v  SPOSA BB mohli podniknúť. Spoločné písanie projektov, vytváranie osvety, ktorú tiež podporil svojou záštitou primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Každoročný „Svetový deň povedomia o autizme„ a Vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici prináležiaci k  2. aprílu. Tento rok boli vysvietené dominanty mesta Barbakan, hodinová veža, budovy BBSK a EBC. Na námestie večer pod vežu prišlo množstvo ľudí. Potešujúce je, že na našu cestu pristupujú postupne ďalší. Aj deň otvorených dverí pritiahol nových. Veľká pomoc, ktorú sme znásobili ďalšími projektmi nadácie Tesco „Voľnočasové aktivity pre autistov v  Banskej Bystrici a „Pes učiteľom“.

Cansiterapiu začiatkom roka pre deti s autizmom podporila aj Komunitná nadácia zdravé mesto. Dve percentá pomohli k  dofinancovaniu projektov a iných potrebných vecí. Spoločnosť O2 Slovensko poskytla nášmu občianskemu združeniu internet zdarma, čo napomohlo komunikácii s  úradmi, písaniu projektov a  hľadaniu informácií, ktoré posúvali obzor možností pri práci s deťmi a dospelými s autizmom a celou rodinou. Počas roka sa urobilo množstvo terapií, pravidelných a  nepravidelných činností. Spolu 1105 aktivít, počas 588 hodín.

Do konca októbra odpracovali dobrovoľníci (spolu 32 osôb) prevažne rodičia, mladí a seniori spoločne pri pomocných, organizačných a iných aktivitách 2090 dobrovoľníckych hodín. Rodičia autistických detí pomáhajú hlavne svojou dobrovoľníckou prácou (tvorivé integračné dielne raz do mesiaca v  Komunitnom centre Fončorda a  pravidelné tvorivé dielne pre mladých s  autizmom každý utorok a štvrtok v týždni lektorujú mamičky autistických detí) a dohľadom . Aktivity boli a  sú v  Lokálnom priestore SPOSA BB, v  Komunitnom centre Fončorda a v iných externých priestoroch. Veľkou pomocou sú dobrovoľníci z  UPSVaR v  Banskej Bystrici /„Operačný program Ľudské zdroje“/, ktorí sa obetavo starajú o deti, aktívne asistujú pri terapiách, upratujú priestory a sami prinášajú množstvo užitočných nových príležitostí. Deti, ktoré sú integrované v bežných ZŠ, raz do týždňa chodia doučovať do LP SPOSA BB anglický jazyk a  matematiku študentky z  Evanjelického gymnázia v  BB, ktoré sú v  dobrovoľníckom programe Medzinárodná cena vojvodu z  Edinburghu – DOFE. SPOSA BB vytvára synergiu medzi mnohými inštitúciami. Možno to mnohí nevidia, ale za prácou rodičov je vidieť výsledky. Lokálny priestor SPOSA BB v tomto roku pribral nové miestnosti, lebo pri množstve aktivít s deťmi boli nevyhnutnosťou.

V lete sme dostali materiálne vybavenie z bývalej SMŠ, ktoré už využívajú deti na hru, pri terapiách a  učení sa základných zručností imitáciou hry. Tvorivé dielne pre dospelých s  autizmom v januári, na ktoré začali chodiť dvaja mladí muži s autizmom, dnes už navštevujú piati. A nie len jeden deň, ale dni dva v poobedňajších hodinách, keď prichádzajú zo svojich kmeňových DSS. Pochvaľujú si možnosť komunity a  komunikácie, ktorú majú popri svojej tvorbe.

V  septembri sa uskutočnilo pracovné stretnutie s  bývalou europoslankyňou Jankou Žitňanskou ohľadom problémov, ktoré riešime. Nedostatok odborníkov, momentálne detských zubárov, ale aj zubárov pre dospelých ľudí so znevýhodnením. V priebehu roka sme sa zúčastnili aj rôznych školení a  workshopov, kde sme mali možnosť mnohé pálčivé témy vidieť z iného uhľa pohľadu, napríklad na Prednej Hore prednáška o závislostiach. SPOSA BB ďakuje všetkým partnerom, ktorí v  roku 2019 stáli pri nás, aj časopisu Inak obdarení, že nám dáva možnosť publikovať činnosť a  šíriť osvetu o  autizme všade, kde sa tento krásny a obsahovo bohatý časopis dostane. Mária Helexová - Babalová

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk