Život v SPOSA BB s pandémiou

Život v SPOSA BB s pandémiou
Rok 2020 a polovica súčasného roka nás precvičila v obozretnosti a nervovej odolnosti voči stresu. Ako rodič iného dieťaťa taký život žijem už pomaly osemnásť rokov, takže mám v tomto dlhoročný intenzívny tréning.

Napriek neľahkým okolnostiam sa nám podarilo urobiť veľa dobrých vecí aj v čase, keď ostatní boli „v bezpečí “ doma. Tu sú niekoľké naše projekty...

 

Projekt mimoriadnej pomoci Nadácie Volkswagen Slovakia

Hneď v januári 2021 sme zakúpili ochranné dezinfekčné prostriedky a pustili sme sa do práce s deťmi, rodičmi, študentmi a dobrovoľníkmi cez UPSVaR. Ochranné oblečenie nám pomohlo uskutočniť všetky potrebné práce v bezpečnom režime. Jednu z miestností prerobili študenti z Univerzity Mateja Bela. Na začiatku im pomáhali aj dobrovoľníci cez UPSVaR v BB. V máji sa práce definitívne uzavreli a máme pre deti, rodičov aj pre interných pracovníkov pekný oddychový, relaxačno - edukačný priestor „Oázu pokoja“.
Staršie veci sme opravili, dostali svieži vzhľad a skombinovali sme ich s novými. Ušetrili sme tým peniaze i životné prostredie. Vypestovali sa nové vzťahy s mladými študentmi, naučili sme sa navzájom jedni od druhých niečo nové.

Projekt Spolu zvládneme viac

Od januára sa realizovali prípravné aktivity na projekt „Spolu zvládneme viac“. Projekt zahŕňajúci muzikoterapiucanisterapiu sa uskutočnil vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto a Rotary Clubu Banská Bystrica.

Projekt Virtuálna realita

Od mája sa každý nepárny pondelok rozbehla pre mladých s autizmom virtuálna realita pod vedením mladého muža s AS Vladka, ktorý pracuje s mladými a šikovnými deťmi s PAS cez virtuálnu realitu na ich osobnom posune. Pre mládežníkov je takto vytvorený priestor v našom klube, kde sa spoločne stretajú, vytvárajú medzi sebou kamarátske vzťahy, komunikujú, stolujú a môžu tak spolu zažívať zaujímavé okamihy. Celý proces je pod dohľadom dospelých - hlavne maminky Aly, občas aj tety Janky z Martina.

„Banská Bystrica Bez predsudkov“...

Takto bola nazvaná charitatívna predajná výstava literárnych diel organizovaná na pomoc pri podpore vzdelávania a osamostatnenia sa osôb s diagnostikovanou pervazívnou vývinovou poruchou – autizmom (SPOSA BB)
Ľudia pred stanoveným obdobím predaja kníh priniesli okolo 8000 knižných titulov starých i nových autorov, mnohokrát prečítané a mnohé z nich sa už kúpiť nedajú. Dva týždne pred podujatím sa stretli desiatky dobrovoľníkov, ktorí knihy tematicky rozdelili a pobalili do veľkých krabíc. V piatok 4.6.2021 ich spoločne naložili do auta a odviezli na miesto činu. Zámerom projektu BBB bolo usporiadať knižný jarmok, na ktorý by majitelia prečítaných knižiek ich poskytli darom a tie by sa za symbolický poplatok dostali k ľuďom, ktorým ešte tieto knihy majú čo odovzdať. 
A takto sa to udialo 6.6.2021 na námestí SNP v Banskej Bystrici. Knižné poklady boli rozložené pod stanmi a ľudia si ich prišli pozrieť. Odchádzali s dobrým pocitom, že mohli symbolickým príspevkom niečo dobré podporiť a zároveň našli pre seba niečo zaujímavé a hodnotné.
Obohatením knižného jarmoku bolo aj grilovanie pod vedením známeho kuchára. Deti potešilo maľovanie na tvár, tvorivé dielničky, hry s motivačnou odmenou a rozdávali sa aj balóniky. Raritnými autami povozili deti a rodičov po okruhu Banskej Bystrice naši podporovatelia. 

Poďakovanie

Nebudem menovať všetkých partnerov, dobrovoľníkov, pomocníkov, bolo ich skutočne veľa, ale všetkým patrí naša obrovská vďaka, aj pánu Bohu za krásne počasie, ktoré bolo korunou všetkého. Poďakovanie patrí aj mestu BB za povolenie podujatia a bdelé stráženie príslušníkmi mestskej polície.

Vyzbierané peniaze boli odovzdané občianskemu združeniu SPOSA Banská Bystrica a budú použité na finančné pokrytie terapií, ktoré sa pravidelne realizujú v Lokálnom priestore SPOSA BB (muzikoterapia, psychoterapia, cvičenie, masáže, canisterapia, vzdelávanie, plávanie, prázdninové aktivity) a iných nevyhnutných nákladov spojených s prácou s osobami s autizmom.

Projekt „Pohybom k učeniu“

Od júna sa začal zamestnanecký projekt podporený Nadáciou Orange „Pohybom k učeniu“. Pri osobách s autizmom a iným znevýhodnením sme počas dlhodobého pozorovania a práce v organizácii zaznamenali, že deti majú obrovský problém zotrvať dlhšie v činnosti či v učení. V priebehu roka 2020 začali s nimi cvičiť dve mladé učiteľky, ktoré s deťmi postupne dosahujú zaujímavé pokroky. Cez pohybové aktivity, cvičenie, strečing, tanec, relaxačné techniky nacvičujú aj edukačné činnosti realizované v školskom procese.

Straty v pandemickom režime

Keďže deti s autizmom aj v pandemickom režime utrpeli veľké straty najmä v socializačnej rovine, je nevyhnutné s nimi pracovať ešte intenzívnejšie. V čase pandémie, kvôli rôznym spoločenským obmedzeniam, spolupracovali sme s deťmi individuálne. Deťom chýbajú kamaráti, preto ďalšie aktivity po uvoľnení opatrení sa realizujú v duálnom režime. Do projektu je zapojený ako dobrovoľník aj zamestnanec spoločnosti Orange Slovensko,a.s.

Letné denné komunitné aktivity

V mesiaci august organizujeme letné denné komunitné aktivity pre deti a mladých s autizmom „Pohybom k učeniu“ - ako súbor činností, ktoré deti zabavia, naučia a pripravia na pravidelnejší režim, ktorý sa blíži v novom školskom roku.

Toto sú v krátkosti zhrnuté naše aktivity v Lokálnom priestore SPOSA BB od začiatku roka 2021. Všetci sa musíme prispôsobiť náročnej dobe a pre naše rodiny je to často oveľa ťažšie než v minulosti. 
Prajem preto všetkým našim podporovateľom, dobrovoľníkom, členom SPOSA, hosťom i všetkým realizátorom našich projektov, aby nás obchádzala akákoľvek choroba, aby sme boli dostatočne silní a nevzdávali sa a nestrácali nádej ani v aktuálne zložitých časoch, v ktorých žijeme.

Mária Helexová SPOSA BB + J.Hucman

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk