Centrum Liberta

Centrum Liberta
Centrum Liberta vzniklo ako odpoveď na nespokojnosť s kvalitou a dostupnosťou rehabilitačných služieb v Košiciach. Keďže zdravotný stav nášho dieťaťa bol veľmi komplikovaný, potrebovalo rehabilitáciu na všetkých úrovniach. Od stimulácie prehĺtania, učenia jedenia, riešenia dýchacích problémov, rehabilitácie celého pohybového aparátu, hrubej aj jemnej motoriky, až po zrak a mentálne napredovanie.


V roku 2010 sme založili neziskovú organizáciu TIMI, n.o., ktorej hlavným cieľom bolo vybudovanie a prevádzkovanie regeneračného centra. Nikto nám nedal návod, nevedeli sme ako, ale hnala nás obrovská túžba pomôcť Timurkovi. Začiatkom roka 2011 som spoznala Katku Štulrajterovú a vďaka jej výraznej podpore sme do priestorov občianskeho združenia Aktívny vozík doniesli terapiu Dévény a terapiu Skenar. Začala som spoznávať ďalších rodičov a vedela som, že sme na správnej ceste.
V priebehu roka 2012 sme rozbehli intenzívnu rehabilitáciu, ktorá zaznamenala u rodičov veľký ohlas. Začali sme aktívne zháňať vhodnú certifikovanú metódu, priestory, financie a ľudí na založenie väčšieho centra. V októbri 2012 sme sa presťahovali do nových priestorov a ako prví na Slovensku sme začali poskytovať Terapiu TheraSuit. Nášmu Centru sme dali názov Liberta, z  latinského slova „libertas“, čo v preklade znamená SLOBODA. Za päť a pol roka sme vybudovali zariadenie, ktoré navštevuje ročne 120 klientov, prevažne z radov detí a mládeže nielen zo Slovenska.
V centre Liberta pracuje 10 fyzioterapeutov, 1 psychológ, 1 sociálny pracovník, 1 špeciálny pedagóg a 1 office manager. Spolupracujeme s detským ortopédom, ktorý raz týždenne vykonáva v  našom centre vyšetrenia a konzultácie.

Našimi prioritami sú:
• pokroky detí a spokojnosť rodičov
• starostlivosť o zamestnancov, pokrytie nákladov ďalšieho vzdelávania, keďže hlavne ich kvalita určuje kvalitu celého centra
• poskytovanie takej kvalitnej terapie každému dieťaťu, akoby to bolo naše dieťa
• organizovanie voľnočasových, športových a kultúrnych aktivít v rámci našej komunity Som presvedčená, že naša každodenná prítomnosť v centre je dôležitá pre chod celej organizácie, pretože jedine ak má človek osobný záujem môže promptne plniť požiadavky rodičov a zamestnancov. Okrem kvalitných služieb u nás vládne vždy príjemná, rodinná atmosféra a aj preto sa k nám rodičia vracajú.

V Centre Liberta sa zameriavame na intenzívne rehabilitačné pobyty, prevažne terapiou TheraSuit v  trvaní jedného až štyroch týždňov. Individuálny liečebný program podľa potrieb klienta navrhujú skúsení fyzioterapeuti na základe vstupného vyšetrenia.
Program v trvaní od 1,5 do 4,5 hodiny zostavujeme z hlavných terapií: TheraSuit, Metóda Bobath, koncept AZH, Giger MD a podporných terapií: respiračná, orofaciálna, loptičková stimulácia, snoezelen, bazálna stimulácia, SM systém, kinesiotejping, oxygenoterapia, rašelinové zábaly, propriostimulácia, neuromobilizácia, ergoterapia, Bioptron a Terapia EEG Biofeedback, ktorú u nás vykonáva psychológ a špeciálny pedagóg. Ďalšie kurzy a školenia našich terapeutov nájdete na našej webovej stránke: www.centrumliberta.sk

Na intenzívny pobyt môže nastúpiť dieťa od 2 rokov. Zameriavame sa na deti s poškodením centrálneho nervového systému, opozdeným vývojom alebo inými pohybovými poruchami. Po ukončení intenzívnych pobytov deti za svoje heroické výkony dostávajú diplomy a hračky, knižky alebo iné darčeky, ktoré im urobia radosť. Rodičia môžu byť v prípade potreby prítomní pri cvičení alebo môžu využívať čakáreň kde majú k dispozícií TV, malé občerstvenie a ako bonus masáž zdarma. Okrem uvedených služieb už 7 rokov prenajímame priestor fyzioterapeutkám z Maďarska na Terapiu Dévény. Dévény je špeciálna manuálna technika, ktorá je vhodná pre predčasne narodené deti, s dg. DMO, s oneskoreným vývinom, s ortopedickými problémami už od útleho veku. Naše centrum je vybavené modernými rehabilitačnými pomôckami, prevažne zo zahraničia. Sledujeme nové trendy v rehabilitácii a postupne dokupujeme inovatívne pomôcky na zlepšenie našich služieb. Máme tiež niekoľko pomôcok vyrobených na mieru podľa našich požiadaviek, ktoré sú jedinečné svojho druhu.
Klientom mimo Košíc poskytujeme ubytovanie v 2-izbovom, kompletne zariadenom bezbariérovom byte.
Okrem rehabilitačných služieb organizujeme pre rodiny rôzne voľnočasové aktivity, ako Deň detí, Mikuláša, vianočné večierky.
Z ďalších našich spoločných akcií spomeniem víkendový pobyt v Tatrách, divadelné vystúpenia, tvorivé dielne, návštevu leteckého múzea, planetária a iné. Na tieto akcie sa snažíme písať projekty aby sme mohli všetkých zúčastnených pohostiť a spríjemniť im voľné chvíle.
Tiež je pre nás dôležité aby medzi zamestnancami vládla dobrá atmosféra, preto okrem vhodných pracovných podmienok, usporadúvame pre náš tím teembuldingy a spoločné stretnutia po práci. Zvyšovaním dopytu po našich službách, silnela aj potreba získať väčšiu budovu aby sme naplnili náš cieľ, vybudovať špičkové rehabilitačné zariadenie.

V septembri minulého roku sa začal náš sen plniť získaním vhodnej budovy s veľkým pozemkom do dlhodobého nájmu od mesta Košice. Sú to bývalé priestory detského centra na ulici Obrancov mieru 18 v  Košiciach, kde v súčasnosti prebieha kompletná rekonštrukcia. Pod jednou strechou bude okrem rehabilitačných a  terapeutických služieb aj hydroterapia, wellness a ubytovanie. Našou víziou vždy bolo vytvoriť multidisciplinárny tím odborníkov, ktorí budú pracovať s dieťaťom komplexne, participovať na jeho osobnom programe, sledovať ako dieťa napreduje a podľa toho upravovať jeho vzdelávací a rehabilitačný program. Naše zariadenie sa budeme snažiť zaradiť do Registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím by sa znížili finančné nároky na rodičov zdravotne postihnutých detí.

Renáta Ferencsik, zakladateľ Centra Liberta
Kontakt:
Liberta n.o
Obrancov mieru 18,
Košice
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk