Centrum Svetielko

Centrum Svetielko

Zriaďovateľ Centra Svetielko, občianske združenie Viera – Láska – Nádej vzniklo na základe podnetov rodičov viacnásobne postihnutých detí aby vyplnilo prázdne miesto v tejto oblasti v Prešove a okolí. Najväčším zrealizovaným projektom združenia je zriadenie a prevádzkovanie centra pre viacnásobne postihnuté deti Svetielko. Jeho poslaním je poskytovať vysoko kvalitnú, komplexnú a odbornú činnosť zameranú na ich všestranný rozvoj. 

Naše poslanie napĺňame poskytovaním kvalitných služieb v oblasti zdravotnej rehabilitácie, špeciálno-pedagogickej intervencie a sociálnej rehabilitácie. Základom zdravotnej rehabilitácie je tréningová metóda Therasuit, ktorá nerieši iba jednotlivé deficity, ale dieťa ako celok. Táto terapia je vhodná pre deti od 2-2,5 roka do dospelosti. K dispozícii máme množstvo terapeutických prístrojov a pomôcok na podporu účinku cvičenia ako napríklad motomed, vibromasážne plošiny, fit lopty a iné.

Deti v rámci rehabilitácie absolvujú aj podporné terapie ako oxygenoterapia, magnetoterapia, termoterapia, kineziologický tejping, propiro foot, baby masáže, aromamasáž, viaczmyslová terapia v snoezelen miestnosti, logopédiu a v prípade záujmu vieme zabezpečiť aj dojčenské (terapeutické) plávanie s deťmi. Špeciálno-pedagogickú intervenciu zabezpečujeme formou vzdelávania špeciálnymi pedagógmi v spolupráci so Spojenou školou v Levoči, ktorá má bohaté skúsenosti a kvalitných pedagógov v tejto oblasti a zároveň sú jediný na východnom Slovensku, ktorí zastrešujú vzdelávanie detí s poruchami zraku – deti nevidiacich a slabozrakých.


Pod ich vedením majú deti individuálne vzdelávanie a zrakovú terapiu pomocou špeciálnych terapeutických pomôcok – Light box, optické vlákna, bublinový valec a iné. V centre Svetielko máme vytvorenú jednu triedu špeciálnej MŠ a jednu triedu ZŠ, deti si tak pobytom v centre zároveň plnia povinnú školskú dochádzku. Aj v rámci vzdelávania majú deti pestrý denný program. Absolvujú biblioterapiu, muzikoterapiu, arterapiu a iné pre deti zábavné činnosti, ktoré ich obohacujú o nové poznatky a podnety. Avšak, my si uvedomujeme, že nie len cvičenie a vzdelávanie je to čo naše inak obdarené deti potrebujú. 

 

Sociálna rehabilitácia, nácvik seba obslužných činnosti, relax, hry, tvorivé dielne, spoločné akcie, prechádzky von, musia byť tak isto na dennom programe.
Týmto komplexným ale zároveň vysoko individuálnym prístupom ku každému dieťaťu sa snažíme napĺňať naše poslanie – pomoc viacnásobne postihnutým deťom a ich rodinám. Zároveň sa snažíme pomáhať rodičom so získavaním finančných prostriedkov na terapie, pomôcky, či už prostredníctvom 2% daní, grantami a oslovovaním sponzorov. Centrum Svetielko
Lomnícka 30,
080 05 Prešov
tel.: 0948 875 500, 0948 509 723
e-mail: svetielko.po@gmail.com
http://www.svetielko-po.sk/home

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk