Komunitné centrum Fončorda

Komunitné centrum Fončorda
Raz ma zaujala jedna myšlienka - odkaz pre tých, ktorí stále pomáhajú iným. „Majáky nebehajú po  mory, aby zachraňovali lode. Proste len pevne stoja a svietia.“ Pred vyše rokom sme prijali pozvanie na budovanie niečoho nového. V Banskej Bystrici začali vznikať komunitné centrá a to naše je na kopci nad Fončordou. 

Jedinečné je v tom, že sa skladá z komunít, v ktorých sú mladí, seniori, inak obdarení, enviromentalisti, športovci, kreatívci... Je to dom, ktorý pod svoju strechu schová všetkých, ktorí to potrebujú. Spoločnými akciami napĺňame priestory a poslanie, ktoré má.

Naša inak obdarená komunita tu našla priestor nie len pre seba, ale aj možnosť spolu s ostatnými , obohatiť naše životy o nové priateľstvá a zážitky. Podporné rodičovské skupiny, Bubble day, PC vzdelávanie, workshop, riadenie, letná opekačka, stretnutia, Valentín a iné aktivity, pri ktorých sme boli a stali sa súčasťou jednej veľkej rodiny. Cez Komunitné centrum Fončorda a  časopis Inak obdarení, ktorý je prirodzenou súčasťou novej, ale aj bývalej čitárne. Informačné brožúrky, pre tých, ktorí hľadajú pomoc pre svojich príbuzných. Pomoc rodinám znevýhodneným sociálne, zdravotne. Personál je flexibilný a promptne reaguje na reálne potreby komunity, ktorá spoločne zdieľa vzájomne svoje životy. Zbierka šatstva, sušiakov na bielizeň, školských potrieb, detských gumákov a pršiplášťov. Veci, ktoré kdesi zavadzajú a stratili svoju opodstatnenosť, inde sú vzácnosťou. Niekedy komunity boli skôr prednosťou dedín, kde všetci vedeli o všetkom a každý utekal, keď bolo potrebné kohosi „ratovať, hasiť požiar“ dnes sa do veľkých mestských častí vracia túžba tvoriť niečo adresné, spoločné, rodinné a komunitné.

Spojiť ľudí na jednom mieste so srdcom pre dobré veci a pocit, že všetci môžeme priniesť niečo nové a  zároveň si priniesť do vlastného života pocit, že tu nie sme náhodou. Ak hľadáte miesto na nové stretnutia, informácie, podnety alebo kamarátstva, dovoľujem si vás pozvať do nášho majáka na kopci nad Fončordou. Prineste niečo dobré, čo zosilní svetlo a privedie ďalších.

Mária Helexová


Komunitné centrum Fončorda v  Banskej Bystrici je miesto, ktoré podporuje pozitívny občiansky aktivizmus, dobré nápady, tvorivý potenciál jednotlivcov i skupín. Ponúka neformálny multifunkčný priestor, priateľskú atmosféru na realizovanie sa a dobrovoľníctvo v praxi. Organizuje a  koordinuje podujatia a projekty, do ktorých sa môžu zapojiť rôzne cieľové skupiny, napomáha riešeniu problémov v sídliskových komunitách i v Meste Banská Bystrica, prispieva k odstraňovaniu bariér medzi ľuďmi,- vytvára podmienky pre spoluprácu, tvorbu komunitných partnerstiev a spoločenstiev. Podporuje iniciatívy komunít, formálnych a neformálnych skupín a ich členov v ohrození, ľudí s obmedzenými finančnými a sociálnymi možnosťami, s bariérami a rôznym typom zdravotných znevýhodnení. Prispieva k vytváraniu ústretovejších podmienok priateľských k členom týchto spoločenstiev pri rešpektovaní ich potrieb a prepájania ich tém so svetom zdravých.




Komunitné centrum Fončorda
Havranské 9,
Banská Bystrica (zadný vchod budovy CVČ Havranské)
e-mail: kcfoncorda@gmail.com
FB: Komunitné centrum Fončorda

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk